Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2010-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:08' 10-02-2015
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 305
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd & ĐT thanh oai
Trường mn mỹ hưng

Số: /KH-HĐTMN
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 08 năm 2010


Kế hoạch
Hoạt động hội đồng trường nhiệm kỳ 2010 - 2015

Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành vào ngày 26/11/2003;
Căn cứ vào QĐ số 14/2008/ QĐ-BGD & ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 và tình hình thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng;
Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:
A. Đặc điểm tình hình chung:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương.
- Có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, có ý thức và tinh thần học hỏi tự vươn lên trong công tác.
- 100% giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn trở lên.
- Đa số phụ huynh trong trường đều đã nhận thức được tầm quan trọng của GD mầm non trong giai đoạn hiện nay.
2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, phòng học của trẻ chưa đủ, các phòng chức năng chưa có, chưa có phòng họp cho CB - GV - NV.
- Đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chất lượng giảng dạy còn hạn chế và thiếu thốn.
- Chất lượng dạy và học của nhà trường chưa cao, chưa có nhiều giáo viên giỏi và học sinh giỏi các cấp.
- Còn nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến con em mình.
B. Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ.
I. Mục tiêu, phương hướng chung:
- Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là sự nghiệp GD-ĐT cho các tập thể, cá nhân CB - GV - NV- học sinh và hội phụ huynh, góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ GD - ĐT của cấp học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.
- Tổ chức triển khai học tập những quy định, quy chế, chuyên môn, những quy định của đơn vị.
- Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Hai không”; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo,cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực”,...các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác.
II. Nhiệm vụ cơ bản của hội đồng trường:
1. Có nhiệm vụ xem xét, phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương kế hoạch, biện pháp, giải pháp của nhà trường đã thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ đạt yêu cầu, chính xác, phù hợp, sát thực, kết quả. Từ đó bắt buộc các tập thể, cá nhân CB - GV - NV phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc đạt kết quả cao nhất.
 
Gửi ý kiến