Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2010-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:09' 10-02-2015
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 402
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD-ĐT THANH OAI Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường MN Mỹ Hưng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /QC-HĐT Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 8 năm 2010

Quy chế
Hoạt động của Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng
Nhiệm kỳ 2010 - 2015

- Căn cứ vào QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Mầm non;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường số /QC-HĐT ngày 16/8/2011 về kế hoạch hoạt động của hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng.
Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ của Hội đồng trường theo quy định của Điều lệ Mầm non Mỹ Hưng. Hội đồng trường ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng trường Mầm non Mỹ Hưng như sau:
Nguyên tắc làm việc của Hội đồng trường.
Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiếu số phục tùng đa số
Nghị quyết hội đồng thông qua có hiệu lực khi được hai phần ba số thành viên dự họp nhất trí.
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường. Khi Hiệu trưởng không nhất trí với Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng , phải báo cáo kịp thời xin ý kiến của phòng Giáo dục - Đào tạo. Trong khi chờ ý kiến của cấp trên vẫn phải thực hiện theo Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường.
Các thành viên hội đồng trường được quyền bàn bạc, thảo luận biểu quyết, chất vấn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của hội đồng.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng .
- Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học.
- Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường, giới thiệu cán bộ kế cận để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát viêc thực hiên các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, cơ cấu, tổ chức, thủ tục thành lập và nội quy hoạt động của Hội đồng trường được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
III. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng.
1. Đồng chí: Nguyễn Thị Mừng - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng trường: Phụ trách chung chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các hội nghị của hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với các thành viên trong hội đồng những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường.
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Thư ký hội đồng - Thực hiện theo Điều lệ Trường Mầm non - Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình hội đồng phê duyệt, tham mưu cho hội đồng trường
 
Gửi ý kiến