Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kết quả thi viết SKKN NH 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 11h:49' 16-03-2015
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/BC-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 04 năm 2014


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SKKN NĂM HỌC 2013 - 2014

- Thực hiện kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo Thanh oai về công tác Sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014.
- Thực hiện Kế hoạch về công tác SKKN năm học 2013-2014 của nhà trường đã đề ra.
Trường Mầm non Mỹ Hưng xin được báo cáo hoạt động SKKN năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH CHUNG
Đội ngũ CB-GV-NV đã có được nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, nhà trường đã coi trọng công tác bồi dưỡng cách ứng dụng và viết sáng kiến kinh nghiệm cho cán bộ giáo viên, nhân viên ngay từ đầu năm học cụ thể là:
- Đã tổ chức cho GV-NV từng khối đi tiếp thu chuyên đề của phòng và Nhà trường tổ chức và đặc biệt là việc bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng và viết sáng kiến kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ,GV, nhân viên.
- Đã hướng dẫn 100% GV-NV biết cách ứng dụng các sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A, B của nhà trường và của các trường bạn. Ứng dụng sáng tạo vào việc quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt hơn.
- Quán triệt toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường không được sao chép, chỉnh sửa SKKN của người khác, SKKN phải phù hợp với lĩnh vực
công tác của bản thân trong năm học.
- Hướng dẫn giáo viên, nhân viên trong toàn trường cách chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm phù hợp, đăng ký với nhà trường ngay từ đầu năm học và đưa ra các biện pháp cụ thể. Sau đó trong quá trình thực hiện các biện pháp đề ra giáo viên, nhân viên ghi chép lại diễn biến những ưu điểm và tồn tại của từng biện pháp khi áp dụng vào thực tế của nhà trường và tham khảo ý kiến của bạn bè đồng nghiệp trong những buổi sinh hoạt chuyên môn để chỉnh sửa phù hợp hơn.
- Từ tháng 12 năm 2013 đến hết tháng 01 năm 2014 yêu cầu giáo viên viết đề cương chi tiết về đề tài sáng kiến kinh nghiệm nhờ cán bộ quản lý xem xét góp ý, sửa đổi bổ xung cho đầy đủ hơn.
- Trong tháng 3 năm 2014 yêu cầu giáo viên, nhân viên tiến hành viết SKKN và đánh máy đóng quyển, nộp về hội đồng thi đua của nhà trường vào ngày 27 tháng 3 năm 2014 để hội đồng tổ chức chấm. Sau đó tổng hợp những SKKN xếp loại A và hoàn thiện các loại hồ sơ, bảng điểm, báo cáo gửi về phòng giáo dục và đào tạo vào ngày 10 tháng 4 năm 2014
II. SỐ LIỆU THỐNG KÊ
1. Kết quả chấm SKKN của đơn vị
Tổng số CBGVNV
Tổng số SKKN
Loại A
Loại B
Loại C
Không xếp loại

Số Lượng
SL
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

51
27
8
29,7
4
11
8
29,7
08
29,7

2. Hoạt động phổ biến, ứng dụng SKKN
Tổng số buổi tổ chức phổ biến, ứng dụng SKKN( Phân theo quy mô)

Toàn đơn vị
Tổ bộ môn
Nhóm chuyên môn
Khác( theo khu l ớp)
cộng

02
06
06
0
14

Trên đây là báo cáo hoạt động SKKN năm học 2013-2014 của Trường Mầm non Mỹ Hưng. Kính mong được sự chỉ đạo, quan tâm và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo.
Xin chân thành cảm ơn!
HI ỆU TR Ư ỞNG
 
Gửi ý kiến