Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch kiểm định chất lượng trường MN năm 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:08' 17-05-2015
Dung lượng: 135.5 KB
Số lượt tải: 92
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
hội đồng tự đánh giá ường non Mỹ Hưng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 66/KH-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 08 năm 2014


KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
Năm học: 2014 - 2015

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá:
- Mục đích của tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
- Phạm vi tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng trường Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Hội đồng tự đánh giá:
a. Thành phần Hội đồng tự đánh giá:
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ - MNMH ngày 07 tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Hưng. Hội đồng gồm có 17 thành viên (Danh sách kèm theo).
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
Nhữ Thị Thủy
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2
Ngô Thị Tân
P.Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

3
Nguyễn Thị Mai
P.Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch HĐ

4
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhân viên Văn thư
Thư ký HĐ

5
Hoàng Thị Thi
Tổ phó Tổ mẫu giáo
Uỷ viên HĐ

6
Nguyễn Thị Bích Hằng
TT Tổ Nhà trẻ
Uỷ viên HĐ

7
Hoàng Thùy Hương
GV lớp 3 tuổi
Uỷ viên HĐ

8
Phạm Thị Như Ngọc
Giáo viên Nhà trẻ
Uỷ viên HĐ

9
Ngô Thị Nga
GV lớp 5 tuổi
Uỷ viên HĐ

10
Nguyễn Thị Nhung
GV lớp 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

11
Phạm Thị Hương
TT Tổ mẫu giáo
Uỷ viên HĐ

12
Nguyễn Thị Hảo
GV lớp 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

13
Nguyễn Thị Thúy (1981)
Giáo viên 5 tuổi
Uỷ viên HĐ

14
Lê Thị Mai Hương
GV lớp 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

15
Trịnh Thị Hương Giang
GV lớp 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

16
Nhữ Thị Thương
GV lớp 4 tuổi
Uỷ viên HĐ

17
Phạm Thị Duyên
GV lớp 5 tuổi
Uỷ viên HĐ

b. Nhóm thư ký:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
Nguyễn Thị Thu Thủy
NV Văn thư
Nhóm trưởng

2
Hoàng Thùy Hương
Giáo viên
Thư ký nhóm 1

3
Hoàng Thị Thi
Giáo viên
Thư ký nhóm 2

4
Phạm Thị Như Ngọc
Giáo viên
Thư ký nhóm 3

5
Phạm Thị Duyên
Giáo viên
Thư ký nhóm 4

6
Thị Hương
Giáo viên
Thư ký nhóm 5

c. Phân công các cá nhân, nhóm chuyên trách thực hiện:
TT
Họ và tên
Chức danh
Nhiệm vụ1


Nhữ Thị Thủy


CTHĐ
Tham gia tập huấn tại Huyện, tổ chức triển khai nội dung yêu cầu về quy trình và chu kỳ kiểm định KĐCL, chỉ đạo, điều hành công tác kiểm định CLGD. Xây dựng kế hoạch đánh giá kiểm định CLGD nhà trường, ký ban hành quyết định, kế hoạch, viết báo cáo đề nghị công nhận CLGD.2


Nguyễn Thị Thu ThủyTham gia tập huấn tại Huyện, giúp việc Chủ tịch HĐ trong việc chuẩn bị các văn bản có liên quan đến đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định, tập hợp số liệu để hoàn thành các nội dung cơ sở dữ liệu trong báo cáo tự đánh giá của nhà trường.
3


Ngô Thị Tân

P.CTHĐ
Trưởng N1
Tham gia tập huấn tại Huyện, giúp việc Chủ tịch HĐ trong việc chuẩn bị các văn bản có liên quan, chức chỉ đạo điều hành việc đánh giá chất lượng giáo dục Tiêu chuẩn 1.Hoàng Thùy Hương
TK Nhóm 1
Viết báo cáo Hội đồng nội dung liên quan đến Tiêu chuẩn 1
Nguyễn Thị Thúy(81)

Thành viên
Tham gia thu
 
Gửi ý kiến