Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại PHT năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:50' 09-04-2016
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: /BB-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 12 tháng 06 năm 2014


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Rà soát quy hoạch nguồn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
tại Hội nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức
Hôm nay, ngày 12 tháng 06 năm 2014, tại trường mầm non Mỹ Hưng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm để làm căn cứ đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng cho hai đồng chí có tên sau:
1. Đồng chí: Ngô Thị Tân
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai
Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau:
1. Đ/c Phạm Thị Duyên - Tổ trưởng
2. Đ/c Nguyễn Thị Trang - Thư ký
3. Đ/c Lê Thị Mai Hương - Thành viên
Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản kiểm phiếu như sau:
- Tổng số có mặt dự hội nghị: 47/47 đồng chí
- Số phiếu phát ra: 47 phiếu;
- Số phiếu thu về: 47 phiếu;
Biên bản được lập thành vào lúc 15 giờ 25 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2014 và không có ai có ý kiến nào khác./.
Trưởng ban kiểm phiếu


Phạm Thị Duyên
Thủ trưởng đơn vị


Nhữ Thị Thủy
Thư ký


Nguyễn Thị Trang


 
Gửi ý kiến