Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản chấm SKKN năm học 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 20h:54' 10-05-2016
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 292
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG XÉT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Vào hồi 14h00 ngày 15 tháng 4 năm 2016. Tại văn phòng trường Mầm non Mỹ Hưng – Huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội tổ chức họp thống nhất xếp loại SKKN của cán bộ, giáo viên nhân viên trong toàn trường năm học 2015-2016.
I. Thành phần:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng - Chủ tọa.
2. Đ/c Ngô Thị Tân - Phó hiệu trưởng- Phó chủ tịch hội đồng.
3. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó hiệu trưởng- Thư ký hội đồng.
4. Đ/c Hoàng Thị Thi - Giáo viên - Thành viên.
5. Đ/c Phạm Thị Hương - Giáo viên - Thành viên
6. Đ/c Ngô Thị Nga - Giáo viên - Thành viên
7. Đ/c Kiều Thị Hằng - GV - Thành viên
II. Nội dung:
1. Đồng chí Nhữ Thị Thủy - Chủ tịch hội đồng xét duyệt SKKN đã thông qua các mặt ưu nhược điểm của 36 bản SKKN đã được chấm.
* Ưu điểm:
- Các đề tài SKKN đúng với tên đề tài đầu năm đăng ký.
- Phần lớn các bản SKKN đều có tính khả thi phù hợp với thực tế của địa phương và có thể ứng dụng được.
- Tên SKKN ngắn gọn, rõ ràng và đúng trọng tâm SKKN đề cập.
- Một số bản SKKN có tính sáng tạo, tính khoa học cao, trình bày khoa học.
- Các bản SKKN viết đúng cấu trúc, biện pháp trong một số bản SKKN lập luận có lôgic, có minh chứng rõ ràng, sinh động và có tính thuyết phục.

* Hạn chế:
- Một số hình ảnh minh chứng chưa có tính thuyết phục.
- Một số biện pháp thực hiện trong đề tài còn sơ sài, cách viết văn còn lủng củng, chưa nêu bật được biện pháp cần thực hiện trong mỗi biện pháp.
- Một số SKKN khi đánh máy in còn sai lỗi chính tả nhiều, trình bày chưa khoa học.
* Kết quả: Toàn trường có tổng số: 08 bản SKKN đạt loại A. Cụ thể như sau:
STT
Họ và tên
Tổng điểm
Xếp loại

1
Nhữ Thị Thủy
18
A

2
Nguyễn Thị Mai
17,7
A

3
Hoàng Thị Thi
17,7
A

4
Nguyễn Thị Thúy 81
17,5
A

5
Phạm Thị Hương
17,5
A

6
Ngô Thị Nga
17,1
A

7
Phạm Thị Như Ngọc
17,0
A

8
Nguyễn Thị Hường
17,0
A


2. Ý kiến của hội nghị.
100% các thành viên trong hội nghị đều nhất trí với bảng tổng hợp nhận xét về những mặt ưu điểm và hạn chế của các SKKN của toàn trường và nhất trí gửi 07 bản SKKN của 7 tác giả có tên trong danh sách để đề nghị Hội đồng xét SKKN cấp trên xem xét và xếp loại.
Biên bản được lập thành 02 bản và được nhất trí thông qua vào hồi 16h 30 phút ngày 15/04/2016 tại văn phòng nhà trường.
Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 04 năm 2016
THƯ KÝ

Nguyễn Thị Mai

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT


 
Gửi ý kiến