Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình V.v đề nghị cấp bổ sung bàn, ghế và đồ chơi ngoài trời c.bị cho năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:31' 22-08-2016
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
phòng GDT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 86/TTr-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 08 năm 2016


Tờ trình
V/v đề nghị cấp bổ sung bàn ghế và đồ chơi ngoài trời cho các cháu
Năm học 2015 - 2016

Kính gửi : Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai;
Phòng Tài chính Huyện Thanh Oai;
Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai.
Căn cứ Kế hoạch đạo của PGD&ĐT Thanh Oai về việc kiểm tra, già soát CSVC của các nhà trường trước khi bước vào năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào tình hình thực tế về CSVC của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017. Trường Mầm non Mỹ Hưng kính trình bày một việc như sau:
Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới 2016 - 2017, nhà trường đã tiến hành kiểm tra, già soát toàn bộ CSVC tại các khu, lớp trong toàn trường, nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới được thuận lợi. Trường Mầm non Mỹ Hưng đã xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất và các trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho cháu. Tuy nhiên một số bàn, ghế và đồ chơi ngoài trời của các cháu ở các khu lớp do được PGD&ĐT cấp từ nhiều năm nay, nên đã bị xuống cấp và hỏng rất nhiều, hiện tại không thể sử dụng trong năm học 2016 - 2017 được nữa. Do vậy trong năm học 2016 - 2017 sẽ không đủ bàn, ghế cho các cháu ngồi học tại các nhóm, lớp và đồ chơi ngoài trời cho các cháu vui chơi và hoạt động ngoài trời, cụ thể như sau:
- Tổng số trẻ đã đăng ký đến trường trong năm học 2016 - 2017: 475 cháu;
- Tổng số ghế vẫn sử dụng được trong năm học 2016 - 2017: 327 chiếc;
Số bàn vẫn sử dụng được trong năm học 2016 - 2017: 118 chiếc;
Số đồ chơi ngoài trời cả 4 khu còn sử dụng được: 3 bộ
- Tổng số ghế còn thiếu trong năm học 2016 - 2017: 148 chiếc.
Số bàn còn thiếu trong năm học 2016 - 2017: 120 chiếc.
Số đồ chơi ngoài trời cần có trong năm học 2016 - 2017: 9 bộ
Kinh phí dự trù cụ thể như sau:
148 chiếc ghế x 100.000 đồng = 14.800.000 đồng
120 chiếc bàn x 260.000 đồng = 31.200 000 đồng
9 bộ đồ chơi x 9.000.000 đồng = 81.000.000 đồng
Tổng: 127.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu đồng)

Vậy để đảm bảo yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học 2016 - 2017 mà cấp trên giao cho, trường Mầm non Mỹ Hưng kính mong Quý Ban lãnh đạo cấp trên xem xét, giải quyết và cấp bổ sung thêm cho trường mầm non Mỹ Hưng số lượng bàn, ghế và đồ chơi ngoài trời như đã trình bày ở trên, nhằm giúp cho các cháu có đủ số bàn, ghế để ngồi học và đồ chơi ngoài trời để hoạt động ngoài trời trong năm học 2016 - 2017.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- UBND Huyện Thanh Oai (để b/c);
- Phòng Tài chính Huyện T.Oai (để b/c);
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến