Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Danh sách tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 19h:27' 01-10-2016
Dung lượng: 450.0 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
c PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NGƯỜI HỌC DỰ TUYỂN SINH
Vào lớp Nhà trẻ trường Mầm non Mỹ Hưng
Năm học 2016 - 2017
"Số
TT" Họ và tên Nữ Dân tộc "Ngày
tháng
sinh" Họ tên bố Họ tên mẹ Lớp Trường Có hộ tịch thường trú tại Hiện cư trú tại Hồ sơ dự tuyển

Đủ Không đủ
1 Nguyễn Bá Minh Đức Kinh 8/7/2014 Nguyễn Bá Thành Vũ Yến Ngọc MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
2 Nguyễn Đình Lâm Kinh 7/18/2014 Nguyễn Đình Luân Bùi Thị Nụ MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
3 Nguyễn Thu Hương x Kinh 10/20/2014 Nguyễn Văn Nhu Nguyễn Thị Hường MN Mỹ Hưng Văn Khê- TH Phượng Mỹ
4 Trịnh Nhật Anh Kinh 5/4/2014 Trịnh Minh Tú Lê Thanh Thảo MN Mỹ Hưng Thiên Đông Thiên Đông
5 Nguyễn Bảo Ngọc x Kinh 5/24/2014 Nguyễn Khắc Tâm Nguyễn Thị Tâm MN Mỹ Hưng Thiên Đông Thiên Đông
6 Nguyễn Bá Khoa Kinh 1/19/2015 Nguyễn Bá Thăng Lê Thị Lan MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
7 Hán Hoài An x Kinh 12/24/2014 Hán Duy Chiến Cù Thị Phương MN Mỹ Hưng Phú Thọ Thiên Đông
8 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga x Kinh 6/10/2014 Nguyễn Tiến Hiệp Dương Thị Phượng MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
9 Nguyễn Thiện Vũ Kinh 3/3/2014 Nguyễn Công Tú Nguyễn Thị Hồng Châm MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
10 Trần Lê Phương Anh x Kinh 7/16/2014 Trần Quang Hiếu Lê Thị Thu Phương MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
11 Nguyễn Đình Sơn Tùng Kinh 10/17/2014 Nguyễn Đình Tân Lê Thị Thủy MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
12 Lê Minh Giang x Kinh 2/7/2014 Lê Văn Tân Nguyễn Thị Quy MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
13 Nguyễn Đình Gia Hưng Kinh 11/27/2014 Nguyễn Đình Thịnh Nguyễn Thị Hoa MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
14 Nguyễn Bá Mạnh Kinh 6/16/2014 Nguyễn Bá Toàn Hoàng Thị Hằng MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
15 Hán Thiện Nhân Kinh 10/6/2014 Hán Duy Thiện Trần Thị Lan Phương MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
16 Nguyễn Quang Anh Kinh 11/11/2014 Nguyễn Đình Thắng Lê Thị Tâm MN Mỹ Hưng Thiên Đông Thiên Đông
17 Nguyễn Thiị Kiều Ngân x Kinh 12/13/2014 Nguyễn Đình Thiệp Bùi Thị Xiêm MN Mỹ Hưng Thiên Đông Thiên Đông
18 Ngô Bảo An Kinh 3/18/2014 Ngô Đức Thiện Đào Thảo Hiền MN Mỹ Hưng Thiên Đông Thiên Đông
19 Nguyễn Đình Huy Nhật Kinh 2/1/2014 Nguyễn Bá Vũ Đinh Thị Thơm MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
20 Nguyễn Hữu Toàn Kinh 4/2/2014 Nguyễn Thị Duyên MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
21 Nguyễn Quỳnh Anh x Kinh 8/15/2014 Nguyễn Thành Nho Bùi Như Quỳnh MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ Phượng Mỹ
22 Nguyễn Phúc An Kinh 6/4/2014 Nguyễn Bá Hoa Bùi Thị Hương D1 MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ - Phượng Mỹ - x
23 Lê Xuân Thanh Kinh 5/18/2014 Lê Xuân Quang Nguyễn Thị Giang MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ - Phượng Mỹ - x
24 Nguyễn Ngọc Bảo Anh x Kinh 12/1/2014 Nguyễn Hữu Tùng Nguyễn Bích Huệ D1 MN Mỹ Hưng Phượng Mỹ - Phượng Mỹ - x
25 x Kinh Lê Duy Hữu Lê Thị Chi MN Mỹ Hưng Thiên Đông Thiên Đông
26 Nguyễn Hải Đăng Kinh 10/15/2014 Nguyễn văn Tâm Nguyễn Thị Hằng MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
27 Nguyễn Trung Hiếu Kinh 6/24/2014 Nguyễn Tiến Thi Nguyễn Hiền Lương MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
28 Đàm Mạnh Tiến Kinh 11/19/2014 Đàm Đức Chỉnh Nguyễn Thị Liên MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
29 Nguyễn Bá Dương Kinh 1/12/2015 Nguyễn Bá Dân Trần Thu Hiền MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
30 Lê Quang Nguyên Kinh 7/12/2014 Lê Quang Tiến Đỗ Thị Thu MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
31 Nguyễn Đức Cảnh Kinh 8/28/2014 Nguyễn Văn Cẩn Nguyễn Thị Thanh MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
32 Lê Linh Nhi x Kinh 4/1/2014 Lê Văn Trường Nguyễn Thị Mây MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
33 Nguyễn Anh Thư x Kinh 8/23/2014 Nguyễn Văn Tiến Đào Thị Nguyệt MN Mỹ Hưng Thạch Nham Quảng Minh
34 Nguyễn Tiến Phong Kinh 2/15/2014 Nguyễn Tiến Đạt Ngô Thị Phúc MN Mỹ Hưng Thạch Nham Thạch Nham
35 Nguyễn Ánh Kim x Kinh 12/26/2014 Nguyễn Đức Cương Nguyễn Thị Mai Anh MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
36 Lê Quang Huy Kinh 6/22/2014 Lê Quang Thắng Tạ Thị Thắm MN Mỹ Hưng Quảng Minh Quảng Minh
37 Nguyễn Trịnh Phan Anh Kinh 1/19/2014 Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Thị Yến MN Mỹ Hưng Đan Thầm Đan Thầm
38 Lê Thị Hoài Thơm x Kin
 
Gửi ý kiến