Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông báo các khoản thu đầu năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:16' 03-10-2016
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 180
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /TB-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 16 tháng 09 năm 2016


THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN THU
Năm học 2016 - 2017

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT, Thông Tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Thực hiện công văn số 3026/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2016 - 2017;
Thực hiện công văn số 1093/UBND-GD&ĐT ngày 29/8/2016 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kế hoạch số 103/KH-MNMH ngày 30/08/2016 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và Hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào yêu cầu thực tế các hoạt động CS&GD các cháu năm học 2016 - 2017 của nhà trường. Trường Mầm non Mỹ Hưng thông báo các khoản thu trong năm 2016 - 2017 như sau:
I.CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:

TT

Danh mục thu

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Lưu ý


1

Học phí

40.000đ/tháng

40.000đ/tháng
Thu 9 tháng
Thời gian thu
từ 1/11/2016
đến 11/11/2016


II. CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN:

TT

Danh mục thu

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Lưu ý

1
Học phẩm
150.000đ/năm
150.000đ/năm
Thời gian thu
từ 3/10/2015
đến 14/10/2015

2
Trang thiết bị bán trú
150.000đ/năm
150.000đ/năm


3
Chăm sóc bán trú
150.000đ/tháng
150.000đ/tháng
Thu theo tháng

4
Tiền ăn của trẻ
14.000đ/ngày
14.000đ/ngày
Bán bằng phiếu
Thu theo tháng

5
Tiền nước tinh khiết
 10.000đ/tháng
 10.000đ/tháng
Thu theo tháng

III. CÁC KHOẢN THU TỰ NGUYỆN (Chung cho cả Nhà trẻ và mẫu giáo)


TT

Danh mục thu

Số tiền

Lưu ý


1

Quỹ phụ huynh
Phụ huynh tự nguyện đóng góp

Đại diện PH của trường Q.Lý

2
Bảo hiểm TDHS
100.000đ/năm
Thu hộ
(Thời gian thu trong tháng 9)


Trên đây là thông báo các khoản thu trong năm học 2016 - 2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng, ngoài các khoản thu trên nhà trường không thu bất kỳ một khoản thu nào khác. Nhà trường rất mong được sự quan tâm và chấp hành đầy đủ đảm bảo đúng thời gian đã quy định của các bậc phụ huynh trong toàn trường để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Thông báo này được niêm iết từ ngày 19/09/2016 đến hết ngày 30/09/2016. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với các đồng chí có tên sau:
- Khu Q.Minh, Đan Thầm, P.Mỹ: Đ/c Nhữ Thị Thủy - ĐT: 0984.330871;
- Khu Thiên Đông, Thạch Nham: Đ/c Nguyễn Thị Mai - ĐT: 0987.746384.

ĐẠI DIỆN HỘI PHỤ HUYNH

Nguyễn Văn Hà
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến