Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị thu các khoản đầu năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:17' 03-10-2016
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 458
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 111/TTr-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 09 năm 2016


TỜ TRÌNH
V.v thu các khoản tiền trong năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thanh oai;
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng.
Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT, Thông Tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Thực hiện công văn số 3026/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2016 - 2017;
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với GDMN, GD phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của Thành phố Hà Nội;
Thực hiện công văn số 1093/UBND-GD&ĐT ngày 29/8/2016 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2016 – 2017s;
- Căn cứ kế hoạch số 103/KH-MNMH ngày 30/08/2016 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường mầm non Mỹ Hưng;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017;
Trường mầm non Mỹ Hưng xin trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng các khoản thu trong năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:


Các khoản thu

Mẫu giáo

Nhà trẻ

Ghi chú

I. Theo quy định:
- Học phí

40.000đ /tháng

40.000đ /thángII. Thu thỏa thuận với PH
1- Học phẩm
2- Đồ dùng phục vụ bán trú
3- Chăm sóc bán trú
4- Tiền ăn/ngày
5- Nước tinh khiết ăn + uống

150.000 đ/năm
150.000 đ/năm
150.000đ/tháng
14.000 đ/ngày
10.000 đ/tháng

150.000 đ/năm
150.000 đ/năm
150.000 đ/tháng
14.000 đ/ngày
10.000 đ/tháng

Thu cả năm
Thu cả năm
Thu cả tháng
Bán bằng phiếu
Thu theo tháng

III. Thu tự nguyện của PH Quỹ phụ huynh (Dự kiến ước thu trong năm học)

25,800.000 đồng
PH tự nguyện đóng góp và quản lý về công tác thu - chi


Trên đây là các khoản thu trong năm học 2016 - 2017, trường Mầm non Mỹ Hưng xin trình với Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng xem xét, tạo điều kiện và cho phép nhà trường được thu các khoản tiền trên. Nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung thu và chi các khoản đóng góp của phụ huynh theo các văn bản hướng dẫn của các cấp quy định ./.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy


Ý KIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN
XÃ MỸ HƯNG

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI 
Gửi ý kiến