Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị thu các khoản thu XHHGD năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:21' 03-10-2016
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 517
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 112/TTr-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 10 tháng 09 năm 2016


TỜ TRÌNH
Về việc huy động từ nguồn xã hội hóa giáo dục
Năm học: 2016 - 2017

Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai;
- Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng.
Căn cứ Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ công văn số 6890/BGD&ĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của các cơ sở GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Thực hiện công văn số 3026/SGD&ĐT-KHTC ngày 10/8/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2016 - 2017;
Thực hiện công văn số 1093/UBND-GD&ĐT ngày 29/8/2016 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kế hoạch số 103/KH-MNMH ngày 30/08/2016 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào tình hình thực tế kinh phí nhà nước cấp chưa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu cần thiết về CSVC, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho các hoạt động dạy và học của giáo viên và các cháu trong năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017;
Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 nhằm nâng cao chất lượng CS&GD trẻ. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch XHH giáo duc để huy động từ nguồn đóng góp tự nguyện của các bậc phụ huynh và vận động sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, các cá nhân trong cộng đồng tại địa phương để sửa chữa, cải tạo lại cơ sở vật chất và mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho các cháu trong năm học như sau:TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng
Dự kiến đơn giá

Thành tiền


1
Thay mới mái tôn+bờ nóc khu PM,TN,ĐT.

m2


92

250.000đ

23.000.000đ

2
Công thợ tháo dỡ+làm lại mái.
Công
15
250.000đ
3.750.000đ


3
Làm lại trần nhựa lớp B3+nhà chia ăn khu TĐ.

m2

45

150.000đ

6.750.000đ

4

Lắp máy điều hòa cho lớp A2,B2,D1

Chiếc
1
2
12.000.000đ
16.500.000đ
12.000.000đ
33.000.000đ


5
Trả nốt số tiền mua điều hòa 3 khu QM,TĐ,TN còn thiếu năm học 2015-201669.970.000đ

69.970.000đ

Tổng
148.450.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng)


Trường Mầm non Mỹ Hưng kính trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng xem xét và phê duyệt, cho phép nhà trường được thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục bằng nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp của các tổ chức từ thiện, cá nhân, các nhà hảo tâm và các bậc phụ huynh tại địa phương, để nhà trường có thêm nguồn kinh phí để khắc phục, cải tạo, sửa chữa lại cơ sở vật chất và mua bổ sung thêm một số trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng CS&GD các cháu trong năm học 2016 - 2017./.
Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Lưu VP
 
Gửi ý kiến