Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bảng dự toán thu-chi năm 2016-2017 và quyết toán quỹ PH năm 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 05h:46' 07-10-2016
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 531
Số lượt thích: 0 người


TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
BAN ĐD CHA MẸ HỌC SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 04/BC-BĐDCMHS Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2016

DỰ TOÁN
Thu - chi quỹ Hội cha mẹ học sinh
Năm học 2016 - 2017

I. PHẦN THU:
Tổng

- Dự kiến trong năm học thu được:
25,800.000đ

II. PHẦN CHI:


1. Ban đại diện phụ huynh các lớp quản lý:
+ Tổ chức sinh nhật cho các cháu:
+ Thăm hỏi các cháu ốm đau:
+ Hỗ trợ các HĐ liên hoan văn nghệ của lớp:
+ Hỗ trợ tổ chức VN vui tết trung thu cho các lớp:
+ Hỗ trợ tổ chức tết tất niên và gói bánh trưng cho các lớp:
+ Hỗ trợ tổ chức VN mừng ngày nhà giáo VN cho các lớp:
12.340.000đ
3.000.000đ
1.440.000đ
2.300.000đ
2.000.000đ
2.000.000đ
1.600.000đ

2. Ban đại diện Phụ huynh của trường quản lý:
+ Chi tổ chức các buổi họp định kỳ, đột xuất BĐDPH (cả năm)
+ Hỗ trợ tổ chức VN khai giảng năm học mới cho các lớp:
+ Hỗ trợ TC Hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường:
+ Hỗ trợ TC Hội thi “Chúng cháu vui khỏe”cấp Huyện:
+ Hỗ trợ tổ chức Hội thi BKT cấp trường.
+ Hỗ trợ TC VN và phát thưởng tổng kết cuối năm cho các lớp
13.460.000đ
1.500.000đ
2.000.000đ
2.900.000đ
2.500.000đ
2.000.000đ
2.560.000đ

Cộng
 25,800.000đ


Cân đối:
- Tổng thu: 25.800.000 đ
- Tổng chi: 25.800.000 đ
- Vượt chi: 0 đ

ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH


Nguyễn Văn Hà
T/M BGH NHÀ TRƯỜNG


Nhữ Thị Thủy

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
BAN ĐD CHA MẸ HỌC SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 04/BC-BĐ DPH Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
Quyết toán thu chi quỹ Hội cha mẹ học sinh năm học 2015 - 2016

A. Phần thu
 Tổng

Tồn quỹ năm học 2015-2016
Thu quỹ năm học 2016-2017

78.000 đ
25.200.000 đ

 Tổng thu
25.278.000 đ

B. Phần chi:


1.Chi họp BĐDPH ngày 10/8/2015
 400.000 đ

2. Chi họp Đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học tai các khu lớp ngày 1/9/2016
800.000 đ

3. Chi họp BĐDPH ngày 4/9/2016
450.000 đ

4. PH mua hoa tặng khu Quảng Minh khai giảng
 200.000 đ

5. Chi mua nước, bánh kẹo cho trẻ tập văn nghệ, trang điểm, trang phục khai giảng
 2.821.000 đ

6. Chi thuê phông bạt ngày khai giảng
 2.000.000 đ

7. Chi họp Ban thường trực PH ngày 10/11/2015
250.000 đ

8. Chi mua bánh trung thu cho trẻ
 1.652.000 đ

9. Chi họp BĐDPH ngày 16/11/2015
800.000 đ

10. Chi Hỗ trợ các lớp tổ chức liên hoan văn nghệ mừng ngày 20/11
 8.413.000 đ

11. Chi họp Ban thường trực PH (Sơ kết HK I)
250.000 đ

12. Chi họp Ban đại diện PH (Sơ kết HK I)
650.000 đ

13. Chi Tổ chức gói bánh trưng+liên hoan VN mừng tết nguyên đán 2015 cho các lớp
 6.000.000 đ

14. Chi họp Ban đại diện PH cuối năm
900.000 đ

Cộng
 25.586.000 đ

Cân đối: - Tổng thu: 25.278.000 đ
- Tổng chi: 25.586.000 đ
- Dư: 308.000 đ

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy
KẾ TOÁN

Đào Thị Hăng
NGƯỜI LẬP BẢNG
 
Gửi ý kiến