Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản và Nghị quyết Hội nghị CC,VC năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 11h:33' 15-10-2016
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Mỹ Hưng, ngày … tháng 10 năm 2016
BIÊN BẢN
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017

I. Thời gian: Từ 7h đến 11h, ngày …. tháng 10 năm 2016.
II. Địa điểm: Tại văn phòng khu Đan Thầm, trường MN Mỹ Hưng
III. Thành phần: Toàn thể CB,GV,NV toàn trường.
Có mặt : ….. /51 đồng chí
Vắng mặt :  …… (có lý do)
* Tên những người vắng mặt:
......................................... lý do vắng ..............................................
......................................... lý do vắng ..............................................
......................................... lý do vắng ..............................................
* Đại biểu khách:
…………………………………………………………………….......….
* Đoàn Chủ tịch:
Đ/c………………………………………………………………......
Đ/c………………………………………………………………….
Đ/c………………………………………………………………….
* Đoàn Thư ký:
Đ/c………………………………………………………………….
IV. Nội dung hội nghị:
Phần I: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Trình bày “Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2015 - 2016, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 - 2017; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của đơn vị.
Các ý kiến tham luận của Hội nghị:
Ý kiến của đ/c
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Ý kiến của đ/c
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Phần II. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Trình bày dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2016 - 2017.
Các ý kiến tham luận của Hội nghị:
Ý kiến của đ/c
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Ý kiến của đ/c
.............................................................................................................................................................................................................................................................
Phần III: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần III: Đ/c Hoàng Thị Thi - Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo “Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2015 - 2016, Chương trình hoạt động của Ban thanh tra năm học 2016 - 2017”.
Kiện toàn Ban TTND năm học 2016-2017 gồm:
Đ/c Hoàng Thị Thi - Trưởng ban TTND
Đ/c Phạm Thị Hương - Phó ban TTND
Đ/c Ngô Thị Nga - Thành viên
Đ/c Nguyễn Thị Thúy (1981) - Thành viên
Đ/c Nguyễn Thị Hường (TT tổ nuôi dưỡng) - Thành viên
Phần IV: Đ/c Hoàng Thị Thi - Trình bày Quy chế phối hợp và cam kết thực hiện trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường năm học 2016-2017.
(Sau khi trình bày xong, nếu không ai có ý kiến sẽ tiến hành cho CB,GV,NV lần lượt lên ký cam kết thực hiện).
Phần V: Ý kiến phát biểu của đại biểu về dự hội nghị.
Đ/c…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
Phần VI. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng: Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua
Phần VII: Đ/c Phạm Thị Hương - Thư ký thông qua  dự thảo “Nghị quyết Hội nghị”. Sau đó có một số ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu như sau:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
(Có văn bản kèm theo).
Phần VIII:   Đ/c Nguyễn Thị Mai - Tổng kết, bế mạc Hội nghị.
Hội nghị kết thúc hồi  ………………………….. phút cùng ngày và không còn ai có ý kiến nào khác.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ        CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN         HIỆU TRƯỞNGPHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Mỹ Hưng, ngày … tháng 10 năm 2016.
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016 - 2017

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dungbcuar Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015;
Căn cứ hướng dẫn số 487/CV-PGD&ĐT ngày 26/9/2016 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017;
Hôm nay, ngày ...../
 
Gửi ý kiến