Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hồ sơ quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:10' 03-11-2016
Dung lượng: 834.0 KB
Số lượt tải: 898
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


HỒ SƠ
QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCCTên cơ sở : TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Chủ quản : PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI
Địa chỉ : XÃ MỸ HƯNG, HUYỆN THANH OAI, TP. HÀ NỘI
Điện thoại : 0433.976.356
Fax, Email: mnmyhung-to@hanoiedu.vn
Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 08 năm 2016


HƯỚNG DẪN
LẬP HỒ SƠ THEO DÕI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PCCC
(Trích Mục I, Thông tư số 04/2004/TT-BCA, ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm:
a) Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy;
b) Văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (nếu có); giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);
c) Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy;
d) Quyết định thành lập đội phòng cháyvà chữa cháy cơ sở, đội dân phòng kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện Phòng cháy và chữa cháy.
đ) Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;
e) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác phòng cháy và chữa cháy; biên bản vi phạm và quyết định liên quan đến xử lý vi phạm về phòng cháy và chữa cháy(nếu có);
g) Các sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ và hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng; sổ theo dỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
h) Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy; hồ sơ vụ cháy (nếu có).
2. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy phải bổ sung thường xuyên và kịp thời.
3. Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở chỉ đạo lập và lưu giữ.
Có báo cáo bằng văn bản ký đóng dấu của người đại diện trước pháp luật.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ
TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ SƠ

TT
TÀI LIỆU
NGÀY, THÁNG, NĂM
SỐ
GHI CHÚ

1
Phiếu phân loại cơ sở về PCCC
2
Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCCC, Đội PCCC cơ sở
3
Danh sách Đội PCCC cơ sở
4
Quyết định ban hành nội quy PCCC
5
Nội quy, quy định về PCCC
6
Nội quy sử dụng điện
7
Nội quy phòng cháy kho vật tư
8
Bảng thổng kê phương tiện PCCC
9
Phiếu thống kê phương tiện PCCC
10
Phương án chữa cháy
11
Sổ theo dõi phương tiện PCCC
12
Danh sách lực lượng PCCC được huấn luyện nghiệp vụ PCCC(Có giấy chứng nhận kèm teo)
13
Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi bưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC
14
Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy
15
Biên bản họp rút kinh nghiệm về học tập và thực tập
16
Báo cáo về phòng cháy và chữa cháy
17
Biên bản kiểm tra an toàn về PC & CC
18
Dự trù kinh phí cho các hoạt động PC&CC năm 20….
19

20

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON XÃ MỸ HƯNG
 Đơn vị: Trường mầm non Mỹ Hưng
Cán bộ quản lý: Nhữ
 
Gửi ý kiến