Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đơn đề nghị xác nhận về kiến thức VSATTP cho NVND năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 07h:43' 09-11-2016
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: - Phòng Y tế huyện Thanh Oai Thành phố Hà Nội;
Tên cơ sở: Trường Mầm non Mỹ Hưng
Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng - Thanh Oai - TP Hà Nội,
Giấy chứng nhận quyết định thành lập nhà trường (quyết định thành lập tổ nuôi dưỡng) số 117/QĐ-MNMH ngày 13/09/2016 về việc thành lập các tổ chuyên môn năm học 2016 - 2017 của Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Hưng.
Điện thoại: 0433.976356 - Gmail: mnmyhung-to@hanoiedu.vn
Loại hình sản xuất, kinh doanh: Bếp ăn tập thể
Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành, chúng Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo./.
Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 11 năm 2016
ĐẠI DIỆN CƠ SỞNhữ Thị ThủyCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH
đối tượng tham gia xác nhận kiến thức
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Trường Mầm non Mỹ Hưng)

TT
Họ và Tên
Nam
Nữ
Số CMTND
Ngày, tháng, năm cấp
Nơi cấp

1
Nhữ Thị Thủy

x
111.376.133
12/5/2007
CA Hà Tây

2
Nguyễn Thị Mai

x
011077004941
8/9/2016
CA Hà Nội

3
Lê Thị Giang

x
001189000767
5/5/2014
CA Hà Nội

4
Nguyễn Thị Hường

x
112.396.268
21/6/2013
CA Hà Nội

5
Nguyễn Thị Thủy

x
112.119.177
16/7/2003
CA Hà Tây

6
Nguyễn Thị Thơm

x
112.189.880
22/8/2009
CA Hà Nội

7
Nguyễn Thị Liêm

x
111.238.991
18/8/2011
CA Hà Nội

8
Nguyễn Thị Tâm

x
 001188004018
2/7/2015
CA Hà Nội

9
Nguyễn Thị Giang

x
111.804.425
22/3/2001
CA Hà Tây

10
Lê Thị Quỳnh

x
111.703.237
17/3/2000
CA Hà Tây

11
Tạ Minh Nguyệt

x
111.710.260
25/8/2009
CA Hà Nội

 Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 11 năm 2016
ĐẠI DIỆN CƠ SỞNhữ Thị Thủy 
Gửi ý kiến