Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hợp đồng quản trường năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:34' 08-02-2017
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 10/HĐLĐ-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 30 tháng 12 năm 2016HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi một bên là bà: Nhữ Thị Thủy - Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Hiệu trưởng trường mầm non Mỹ Hưng.
Đại diện cho: Trường mầm non Mỹ Hưng. Điện thoại: 0984.330871
Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng - Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội
Và một bên là Ông: Phạm Văn Ninh - Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày tháng năm 1955 - Tại: Xã Mỹ Hưng
Nghề nghiệp: Làm ruộng.
Địa chỉ thường trú: Thôn Phượng Mỹ - Xã Mỹ Hưng - Huyện Thanh Oai - TP Hà Nội
Số CMTND: 111.372.861 cấp ngày 24 tháng 05 năm 2011 Tại CA Thành Phố Hà Nội
Thoả thuận ký hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động: Có thời hạn.
- Thời gian: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2017.
- Địa điểm làm việc: Khu Phượng Mỹ - Trường mầm non Mỹ Hưng.
- Chức danh chuyên môn: Bảo vệ.
- Công việc phải làm: Bảo vệ, trông nom tài sản, đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu trường, tạo cảnh quan môi trường sư phạm, sửa chữa điện - nước, trồng cây và chăm sóc cây cho khu trường mầm non thôn Phượng Mỹ.
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc trong giờ hành chính: Quản lý trông xe, không để phụ huynh đi xe vào trong sân trường, trồng cây, chăm sóc cây, tạo cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu trong sân trường, sửa chữa điện - nước, đảm bảo an ninh trật tự ngoài cổng trường trong thời gian đón và trả trẻ; Buổi sáng: Mùa hè từ 6h30 đến 7h, mùa đông từ 7h đến 7h30; Buổi chiều từ 16h30 đến 17h.
- Thời giờ làm việc ngoài giờ hành chính: Từ 17h tối đến 7h sáng, các ngày nghỉ, các ngày lễ tết, các trường hợp cần thiết khi có thông báo và yêu cầu đề nghị của giáo viên và cảa Ban giám hiệu nhà trường.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc: Tự lo liệu.
- Bảo hộ lao động: Tự lo liệu
- Mức tiền công: 400.000 đồng/tháng
- Hình thức trả lương: Tiền mặt.
- Thời gian trả lương vào các ngày 20 hàng tháng.
- Những thỏa thuận khác: Được hưởng Bảo hiểm con người lao động.
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
- Bồi thường 100% cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị nếu để mất mát.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.
2. Quyền hạn:
- điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của nhà trường.
Điều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung cảa bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại văn phòng nhà trường ngày 30 tháng 12 năm 2016.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Phạm Văn Ninh

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Hiệu trưởng
Nhữ Thị Thủy


PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 11/HĐLĐ-
 
Gửi ý kiến