Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch cá nhân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:05' 02-03-2017
Dung lượng: 21.9 KB
Số lượt tải: 2147
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Huệ , Tào Thị Ngần)
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 03 năm 2017


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Họ và tên: Nhữ Thị Thủy
Ngày tháng năm sinh: 17/01/1971
Chức vụ: Phó Bí thư Phụ trách
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Mỹ Hưng
Ngày vào Đảng: 29/11/2000 - Chính thức: 29/11/2001
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm - LLCT: Trung cấp
Sau khi nghiên cứu, học tập, thực hiện kế hoạch của đơn vị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện năm “Kỷ cương hành chính 2017” tôi tự xây dựng kế hoạch thực hiện của mình như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nhằm tự mình không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Thường xuyên tự nhủ mình, tự răn mình không phạm vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” đã được nêu rất rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để xây dựng hình ảnh người cán bộ, Đảng viên gương mẫu, có sức tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục trong nhân dân và góp phần vào công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo rõ nội dung, có tính khả thi để cá nhân có thể thực hiện được. Bản thân phải thật sự nghiêm túc thực hiện, làm đúng với lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm công dân với Tổ Quốc và trách nhiệm bản thân với gia đình.
- Là Đảng viên của Đảng thì phải kiên quyết, kiên trì thực hiện, thường xuyên giữ gìn bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị.
- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cũng như các thế lực thù địch, lợi dụng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 để chống phá, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
II. NỘI DU NG THỰC HIỆN:
1. Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức của bản thân; xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 với cơ quan, đơn vị:
Vấn đề học tập và làm theo Bác là một quá trình lịch sử liên tục, lâu dài; thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW và Nghị quyết TW 4 khóa XII của Bộ Chính trị về xây dựng, chính đốn Đảng và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tự nhận thấy cần nhận thức toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Người như:
- Tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, vận dụng khéo léo trong việc dạy học, giáo dục học sinh và đời sống hàng ngày.
- Thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong dạy học không những truyền đạt kiến thức mà còn phải dạy bằng cả con tim, bằng cả tấm lòng đối với học sinh.
- Với học sinh, chúng
 
Gửi ý kiến