Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Trích biên bản họp chi bộ ngày 03/3/2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 15h:21' 14-03-2017
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Vào hồi 14h30 ngày 17 tháng 12 năm 2016, tại tại văn phòng trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp Chi bộ để triển khai lấy ý kiến thống nhất về việc phát triển Đảng viên năm 2017.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ: có mặt 16/17 (Vắng 1 đ/c có lý do).
II. THỜI GIAN HỌP:
Từ 14h30 đến 16h30 ngày 17/12/2016
III. CHỦ TỌA:
Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - P.Bí thư
IV. THƯ KÝ:
Đồng chí: Nguyễn Thị Mai
V. NỘI DUNG:
1. Cử quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng:
- Đồng chí Nhữ Thị Thủy (Chủ tọa) thông qua Công văn của Đảng ủy xã Mỹ Hưng về việc cử quần chúng ưu tú có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đi học lớp đối tượng Đảng mở tại Huyện.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Chi bộ, Nhà trường và quá trình phấn đấu của giáo viên, nhân viên trong Nhà trường. Ban chi ủy đã xem xét và dự kiến cử đồng chí Nguyễn Thị Việt (NVPV) đi học lớp đối tượng Đảng.
- Đ/c Thủy xin ý kiến phát biểu của Đảng viên trong Chi bộ và lấy biểu quyết về việc cử đồng chí Nguyễn Thị Việt đi học lớp đối tượng Đảng.
Kết quả: 16/16 (100%) Đảng viên nhất trí đề nghị cấp trên lập danh sách cho đ/c Nguyễn Thị Việt đi học lớp đối tượng Đảng.
2. Lấy biểu quyết và phân công Đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng Phạm Thị Như Ngọc được làm hồ sơ kết nạp vào Đảng:
Căn cứ vào quá trình phấn đấu và những thành tích đã đạt được trong 3 năm học 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 của quần chúng Phạm Thị Như Ngọc, Ban chi ủy đã thống nhất đưa danh sách của đồng chí Phạm Thị Như Ngọc ra trước Chi bộ để xin ý kiến và lấy biểu quyết về việc phân công đồng chí Phạm Thị Hương theo dõi và giúp đỡ, đồng thời đề nghị Đảng ủy cấp trên xem xét và tạo điều kiện cho đồng chí Phạm Thị Như Ngọc được làm hồ sơ kết nạp vào Đảng.
Kết quả: 16/16 (100%) Đảng viên nhất trí đề nghị Đảng ủy cấp trên tạo điều kiện cho quần chúng Phạm Thị Như Ngọc được làm hồ sơ phát triển Đảng và phân công đồng chí Phạm Thị Hương theo dõi giúp đỡ cho đồng chí Phạm Thị Như Ngọc.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày và không ai có ý kiến nào khác.

CHỦ TỌA
P.Bí thưNhữ Thị Thủy
THƯ KÝ
Nguyễn Thị Mai


ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Vào hồi 14h30 ngày 03 tháng 3 năm 2017, tại văn phòng trường mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp Chi bộ để triển khai lấy ý kiến thống nhất về việc phát triển Đảng viên năm 2017.
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ: có mặt 18/19 (Vắng 1 đ/c có lý do).
II. THỜI GIAN HỌP:
Từ 14h30 đến 16h30 ngày 03/3/2017
III. CHỦ TỌA:
Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - P.Bí thư
IV. THƯ KÝ:
Đồng chí: Nguyễn Thị Mai
V. NỘI DUNG:
1. Lấy biểu quyết của Đảng viên trong Chi bộ về việc nhận xét để chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Cao Hoàng Lê:
- Đồng chí Cao Hoàng Lê sinh ngày 15/8/1992 - Ngày vào Đảng: 17/1/2016
- Đồng chí Nhữ Thị Thủy (Chủ tọa) thông qua các tiêu chuẩn về việc xét chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị. Đồng thời đánh giá quá trình tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và việc chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nội quy, quy định của Chi bộ đối với đồng chí Cao Hoàng Lê trong thời gian là Đảng viên dự bị, đồng chí Cao Hoàng Lê đều chấp hành tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Căn cứ vào quá trình phấn đấu và các tiêu chuẩn đã đạt được của bản thân
 
Gửi ý kiến