Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Dương Thùy
Ngày gửi: 14h:17' 04-05-2017
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TP HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN THUẬN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: / KH- MNTL Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2017


KẾ HOẠCH
TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN
TRONG TRƯỜNG HỌC
Thực hiện công văn số 406/PGD&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong trường học;
Thực hiện công văn số 408/PGD&ĐT ngày 18/4/2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Huế về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
Thực hiện Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 435/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 02/3/2017 của Sở GD&ĐT TT Huế về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục;
Trường Mầm non Thuận Lộc xây dựng kế hoạch tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong trường học thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em như sau:
Mục đích, yêu cầu:
- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8077/2007/CT- BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.
- Tăng cường trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường, Bí thư Chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan Công an, và các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong nhà trường.
II. Tổ chức thực hiện:
Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho phụ huynh học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Kiên quyết không để xảy ra các vụ việc làm tổn hại đến an toàn tính mạng của học sinh, uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, trật tự trường học gây bức xúc xã hội trong nhà trường.
Thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu nguy cơ và khắc phục hậu quả tai nạn, thương tích trong trường học. Quán triệt với tất cả CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường trường học an toàn cho trẻ trong các buổi họp HĐSP, sinh hoạt chuyên môn... Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Triển khai đến tất cả cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm túc Kế hoạch liên ngành số 6864/KHLN-CAT-ĐHH-SGD&ĐT ngày 01/12/2016 giữa Công an tỉnh, Đại học Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong nhà trường.
Tổ chức kiểm tra định kì, thường xuyên các thiết bị, cơ sở vật chất trong nhà trường, yêu cầu giáo viên các tổ khối phát hiện và báo cáo để kịp thời sửa chữa các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và giáo viên.
Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em đến tất cả CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh trong nhà trường qua các buổi họp, bảng tin ở các lớp, trao đổi trực tiếp, loa phát thanh của nhà trường. Tiếp tục thực hiện tích hợp việc giáo dục kỹ năng sống , kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, tự phòng ngừa xâm hại, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông vào các tiết học và hoạt động ngoài trời…
Tăng cường công tác quản lý học sinh, công tác trực, bảo vệ: Thông báo giờ đón trả trẻ trong ngày, giáo viên không trả trẻ cho người lạ hoặc anh chị dưới 15 tuổi khi chưa có sự
 
Gửi ý kiến