Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường MN năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:43' 22-05-2017
Dung lượng: 115.0 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 43/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 05 năm 2017


KẾ HOẠCH
Tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non
Năm học 2017 - 2018

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Thông tư 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
Căn cứ Công văn số 266/KH-GD&ĐT ngày 12/5/2017 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường và số lượng điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0-> dưới 6 tuổi trong toàn xã;
Căn cứ vào chỉ tiêu huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp của Phòng GD&ĐT giao cho trường năm học 2017 - 2018;
Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 trên địa bàn xã Mỹ Hưng, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
I. Mục đích:
Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập một năm trẻ Mẫu giáo 5 tuổi. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.
II. Yêu cầu:
Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0-> dưới 6 tuổi đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã.
Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ:“Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”, việc phân tuyến tuyển sinh hợp lý giữa các khu lớp, đảm bảo đủ phòng học cho các cháu, giảm số học sinh học trái tuyến.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.
Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp).
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
- Không được thu bất cứ khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Ưu tiên huy động 100% số trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã ra lớp mẫu giáo để thực hiện phổ cập lớp mẫu giáo 5 tuổi.
- Đảm bảo qui định về số trẻ/lớp và số cô/trẻ.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN.
B. NỘI DUNG.
I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ:
1. Cơ sở vật chất:
- Tổng diện tích đất toàn trường: 5.780 m2 (Gồm 2 khu Trung tâm Phượng Mỹ và khu Quảng Minh)
- Tổng số phòng học: 14 (Phòng kiên cố: 14)
- Có đầy đủ các phòng chức năng, hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bếp, các loại đồ dùng trang thiết bị dạy và học hiện đại dùng cho giáo viên và các cháu theo mô hình trường chuẩn Quốc gia.
2. Đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 51 đ/c
Trong đó: - CBQL: 2 đ/c
+ Trình độ đại học: 2 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
+ Trình độ LLCT: 2 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
- Giáo viên: 36 đ/c
+ Giáo viên nhà trẻ: 6 đ/c (Biên chế: 6; HĐ: 0)
+ Giáo viên mẫu giáo: 30 đ/c (Biên chế: 24; HĐ: 6)
+ Trình độ ĐH, CĐ: 29 đ/c đạt tỷ lệ 80,6 %;
+ Trình độ trung cấp: 07 đ/c đạt tỷ lệ 19,4 % (Có 05 đ
 
Gửi ý kiến