Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo lịch TC họp PHcuối năm và TC tổng kết, phát thưởng cho HS, phát GCNHT CTGDMN cho trẻ 5T NH 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 19h:12' 22-05-2017
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 45/BC-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 05 năm 2017


BÁO CÁO
Về việc tổ chức họp Cha mẹ học sinh
Lễ tổng kết, khen thưởng và trao giấy CN hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi cuối năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thanh Oai.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, trường Mầm non Mỹ Hưng báo cáo lãnh đạo Phòng GD&ĐT về việc tổ chức họp Hội CMHS toàn trường và lễ tổng kết, khen thưởng, trao giấy CN hoàn hành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Tổ chức họp Ban đại diện PH các lớp:
- Thời gian: 8h00 ngày 24/05/2017 (Sáng thứ 4).
- Địa điểm: Văn phòng nhà trường Khu Đan Thầm
- Thành phần: + Ban giám hiệu và tổ hành chính của nhà trường.
+ Đại diện PH của 12 nhóm lớp trong toàn trường.
- Dự kiến nội dung chính của cuộc họp:
+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ cuối năm, công tác thu-chi các loại quỹ trong năm học.
+ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hè 2017.
2. Tổ chức họp Phụ huynh các lớp:
- Thời gian: 15h00 ngày 25/05/2017 (Chiều thứ 5).
- Địa điểm: 4 khu (Khu Thiên Đông, Khu Phượng Mỹ, Khu Thạch Nham, Khu Quảng Minh).
- Thành phần: + Giáo viên chủ nhiệm lớp.
+ Toàn thể Phụ huynh học sinh của lớp.
- Dự kiến nội dung chính của cuộc họp:
+ Báo cáo kết quả thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ cuối năm, công tác thu-chi các loại quỹ trong năm học.
+ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian hè 2017.
3. Lễ tổng kết, khen thưởng và trao giấy CN hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi:
- Thời gian: Từ 7h30 ngày 26/05/2017 (Sáng thứ 6).
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Mỹ Hưng.
- Thành phần:
+ Khách mời: Lãnh đạo PGD&ĐT, Lãnh đạo UBND xã Mỹ Hưng, Ban thường trực Hội Phụ huynh của trường, Đại diện Hội phụ huynh của 12 nhóm lớp.
+ Toàn thể CB,GV,NV và các cháu 5 tuổi trong nhà trường
- Dự kiến nội dung chính của buổi lễ:
+ Báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ năm học 2016 - 2017 của nhà trường.
+ Ý kiến tham luận của các cá nhân GV,NV đạt xuất sắc trong năm học.
+ Ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo PGD và UBND xã.
+ Tuyên dương khen thưởng CB,GV,NV và các cháu đạt thành tích cao trong năm học.
+ Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Lưu VT/VP./.


HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

 
Gửi ý kiến