Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Danh sách đề nghị xét thi đua tập thể LĐTT và cá nhân năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:14' 03-06-2017
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
"
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG" " CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
"DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
NĂM HỌC 2016 - 2017"
STT "Chức
danh" Họ và tên Chức vụ Đơn vị Tên đề tài "XL
Tr" "XL
H" XL CBCCVC Thi GVG cấp H Thi GVG cấp TP "Có HSG cấp H, TP, QG" Ghi chú
1 Bà Nhữ Thị Thủy H.Trưởng MN Mỹ Hưng Một số biện pháp xây dựng tập thể đoàn kết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện tại trường mầm non Mỹ Hưng - huyện Thanh Oai năm học 2016-2017. A B HTXSNV
2 Bà Nguyễn Thị Thơm G.viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo bé trường mầm non Mỹ Hưng làm quen với tác phẩm Văn học thông qua hoạt động kể chuyện. A B HTXSNV Giải 3
3 Bà Nguyễn Thị Tâm NVND MN Mỹ Hưng Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường Mầm non Mỹ Hưng A B HTXSNV
4 Bà Hoàng Thị Thi G.viên MN Mỹ Hưng "Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi lớp A1 trường MN Mỹ Hưng có ý thức giữ gìn, bảo quản đồ dùng đồ chơi, tài sản của lớp, của trường." A B HTXSNV
5 Bà Nguyễn Thị Mai PHT MN Mỹ Hưng Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường học tập nhằm phát huy tính tích cực của trẻ trong trường MN Mỹ Hưng năm học 2015-2016( năm thứ hai) A B HTXSNV
6 Bà Nguyễn Thị Hảo G.viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi lớp C2 trường Mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động làm quen với Toán. A HTXSNV
7 Bà Ngô Thị Nga G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp A3 trường Mầm non Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động Tạo hình A B HTXSNV
8 Bà Phạm Thị Hương G.Viên MN Mỹ Hưng "Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường Mầm non
Mỹ Hưng thực hành tốt kỹ năng sống." A B HTXSNV
9 Bà Nguyễn Thị Thúy(1985) G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giáo dục trẻ 5-6 tuổi lớp A1 trường MN Mỹ Hưng có ý thứcbảo vệ môi trường. B B HTXSNV
10 Bà Nguyễn Thị Hường G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 3-4 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2016-2017. B HTXSNV
11 Bà Kiều Thị Hằng G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi học tốt hoạt động làm quen với Văn học trường Mầm non Mỹ Hưng B HTXSNV
12 Bà Nguyễn Thị Tố Hương G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp tạo môi trường học tập cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường Mầm non. B HTXSNV
13 Bà Hoàng Thị Thúy G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng học tốt hoạt động Âm nhạc B HTXSNV
14 Bà Nguyễn Thị Nhung G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi lớp B2 trường Mầm non Mỹ Hưng làm quen với tác phẩm Văn học. B HTXSNV
15 Bà Nguyễn Thị Hằng G.Viên MN Mỹ Hưng "Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ đạo cho trẻ
Mẫu giáo 5-6 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng khi tham gia hoạt động ngoài trời" B HTXSNV
16 Bà Tạ Thị Dương G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường Mầm non Mỹ Hưng có khả năng cảm thụ các tác phẩm văn học tốt. B HTXSNV
17 Bà Nguyễn Thị Thúy(1981) G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi trường MN Mỹ Hưng học tốt hoạt động Tạo hình( năm thứ 2) B HTXSNV
18 Bà Nguyễn Thị Sáng G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo bé lớp C2 trường Mầm non Mỹ Hưng thông qua hoạt động dạy trẻ kể truyện sáng tạo. B HTXSNV
19 Bà Trịnh Thị Thu Hương G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng tuổi lớp D2 trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2016-2017 B HTXSNV
20 Bà Trịnh Thị Hương Giang G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 lớp B4 trường Mầm non Mỹ Hưng tuổi học tốt hoạt động làm quen với Toán năm học 2016-2017 B HTXSNV
21 Bà Phạm Thị Như Ngọc G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 4-5 lớp B4 trường Mầm non Mỹ Hưng tuổi học tốt hoạt động tạo hình năm học 2016-2017 B HTXSNV
22 Bà Nguyễn Thị Phương G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong các hoạt động giáo dục. B HTXSNV
23 Bà Phạm Thị Duyên G.Viên MN Mỹ Hưng "Một số biện pháp giúp trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi lớp A3 trường
Mầm non Mỹ Hưng hứng thú với hoạt động Làm quen với Toán." B HTXSNV
24 Bà Nguyễn Thị Thơm G.Viên MN Mỹ Hưng Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trong trường Mầm non Mỹ Hưng B HTXSNV
25 Bà Lê Thị Quỳnh G.Viên MN Mỹ Hưng "Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong
trường Mầm non Mỹ Hưng" B HTXSNV
26 Bà Nguyễn Thị Hường NVND MN Mỹ Hưng Một số biện pháp lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ trong trường Mầm non Mỹ Hưng B HTXSNV
27 Bà Nguyễn Thị Liêm NVND MN Mỹ Hưng Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trog trường Mầm non Mỹ Hưng B HTXSNV
28 Bà Nguyễn Thị Thủy NVND MN Mỹ Hưng "Một số kinh nghiệm chế biến món ăn cho trẻ trong trường
Mầm non Mỹ Hưng" B HTXSNV
29 Bà Nguyễn Thị Việt NVPV MN Mỹ Hưng Một số biện p
 
Gửi ý kiến