Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị xét các danh hiệu thi đua năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 16h:15' 03-06-2017
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 50/TTr-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 29 tháng 05 năm 2017


TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017
Trường mầm non Mỹ Hưng

Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD Huyện Thanh Oai;
Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai.
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017;
Căn cứ kế hoạch số 147/KH-MNMH ngày 13/10/2016 của trường MN Mỹ Hưng về công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường về kết quả công tác thi đua khen thưởng đã đạt được trong năm học 2016 - 2017, Ban giám hiệu và tập thể GV - NV trường Mầm non Mỹ Hưng đã họp bình xét thi đua và đi đến thống nhất lập danh sách đề nghị Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Hội đồng xét thi đua khen thưởng ngành GD Huyện Thanh Oai xét duyệt và công nhận các danh hiệu thi đua cho tập thể và các cá nhân của trường Mầm non Mỹ Hưng, cụ thể như sau:
TT
Tên tập thể, cá nhân
Đề nghị tặng danh hiệu TĐ

I
Tập thể:
Trường MN Mỹ Hưng

Trường tiên tiến cấp cơ sở

II
1
2
3
Cá nhân đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở:
Đ/c Nhữ Thị Thủy
Đ/c Nguyễn Thị Thơm
Đ/c Nguyễn Thị Tâm

CSTĐ cấp cơ sở
CSTĐ cấp cơ sở
CSTĐ cấp cơ sở

III
Các cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT cấp Cơ sở (Có danh sách kèm theo)
Lao động tiên tiến cấp cơ sở

Vậy trường Mầm non Mỹ Hưng, kính đề nghị PGD&ĐT Thanh Oai, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT Huyện Thanh Oai xét duyệt và công nhận các danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 cho tập thê và các cá nhân của trường Mầm non Mỹ Hưng danh sách để đề nghị trên./.
Xin trân trọng cảm ơn !
HIỆU TRƯỞNG

 
Gửi ý kiến