Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản họp hội đồng GV về việc đánh giá CB,CC,VC năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:58' 03-06-2017
Dung lượng: 164.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 51/BB-MNMH

 Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 6 năm 2017


BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Luật Viên chưc ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Hướng dẫn số 2995/HD-SNV ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và một số các văn bản khác;
Thực hiện Công văn số 680/UBND-PNV ngày 24 tháng 05 năm 2017 của UBND huyện Thanh Oai về Về việc triển khai đánh giá cán bộ, công chức, và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP;
Hôm nay, vào hồi 7 giờ 10 ngày 1/6/2016, tại Văn phòng trường Mầm non Mỹ Hưng tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 2016 - 2017.
I. THÀNH PHẦN:
- Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Chủ trì;
- Đồng chí: Hoàng Thị Thi - Giáo viên - Thư ký.
- Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Trường Mầm non Mỹ Hưng.
Tổng số:49/51 công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.
Vắng mặt: 02 (Đ/c Kiều T Hằng và đ/c Đào T Hường lý do nghỉ thai sản)
II. NỘI DUNG:
* Đồng chí: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường MN Mỹ Hưng, triển khai Công văn số 680/UBND-PNV ngày 24/5/2017 của UBND huyện Thanh Oai về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và nêu trình tự cuộc họp:
1. Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
2. Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
3. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể Trường MN Mỹ Hưng, Hiệu trưởng trường MN Mỹ Hưng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường MN Mỹ Hưng.
4. Thư ký tiến hành ghi biên bản;
5. Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
* Nội dung cuộc họp:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Đa số GV,NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c Thủy luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c Thủy: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu về chuyên môn, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c Mai: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
3. Đ/c Phạm Thị Hương - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm
 
Gửi ý kiến