Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biểu báo cáo KQ đánh giá phân loại viên chức và LDHĐ cuối năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 00h:16' 04-06-2017
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ Mẫu 2 ĐÂY LÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG "ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CBQL, GV, NV" Nếu có 2 trang thì in vào 2 mặt của 1 tờ
Năm học 2016 - 2017 "Lề giấy đã được định dạng, vui lòng không thay đổi"
A. CÁN BỘ QUẢN LÝ: "Những người đạt loại kém phải gửi kèm theo minh chứng, biên bản họp"
file chuẩn gửi về email của đồng chí Lượng để lưu trữ và tổng hợp
TT HỌ VÀ TÊN Chức danh "Kết quả đánh giá, xếp loại" Ghi chú
"
HTXSNV" " HT TỐT
NV" HTNV NHƯNG CÒN HẠN CHẾ VỀ NANG LỰC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
1 Nhữ Thị Thủy Hiệu trưởng x
2 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng x
TỔNG SỐ 2 0 0 0
B. GIÁO VIÊN BIÊN CHẾ:

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN "Kết quả đánh giá, xếp loại" Ghi chú
"
HTXSNV" " HT TỐT
NV" HTNV NHƯNG CÒN HẠN CHẾ VỀ NANG LỰC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
1  Phạm Thị Hương GV 5 tuổi x
2  Ngô Thị Nga GV 5 tuổi x
3  Hoàng Thị Thi GV 5 tuổi x
4  Kiều Thị Hằng GV 4 tuổi x
5  Nguyễn Thị Thúy (81) GV 5 tuổi x
6  Nguyễn Thị Thúy (85) GV 5 tuổi x
7 Lê Thị Thúy Bình GV 4 tuổi x
8 Phạm Thị Duyên GV 5 tuổi x
9 Nguyễn Thị Hường GV 5 tuổi x
10 Nguyễn Thị Tố Hương GV 4 tuổi x
11 Hoàng Thùy Hương GV 4 tuổi x
12 Lê Thị Mai Hương GV 4 tuổi x
13 Phạm Thị Như Ngọc GV 4 tuổi x
14 Nguyễn Thị Hằng GV 5 tuổi x
15 Nguyễn Thị Hoa GV 4 tuổi x
16 Tạ Thị Thanh Dung GVNT x
17 Nguyễn Thị Sáng GV 3 tuổi x
18 Nguyễn Thị Thu Hồng GVNT x
19 Nguyễn Thị Tuân GVNT x
20 Lê Thị Tuyết GV 5 tuổi x
21 Lưu Thị Hương GVNT x
22 Đào Thị Trang GV 3 tuổi x
23 Trịnh Thị Thu Hương GVNT x
24 Nguyễn Thị Phương GV 4 tuổi x
25 Lê Thị Tâm GV 4 tuổi x
26 Nguyễn Thị Đức GVNT x
27 Nguyễn Thị Thơm GV 3 tuổi x
28 Hoàng Thị Thúy GV 4 tuổi x
29 Tạ Thị Dương GV 5 tuổi x
30 Đào Thị Hường GV 4 tuổi x
TỔNG SỐ 18 12 0 0


C. NHÂN VIÊN BIÊN CHẾ:

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN "Kết quả đánh giá, xếp loại" Ghi chú
"
HTXSNV" " HT TỐT
NV" HTNV NHƯNG CÒN HẠN CHẾ VỀ NANG LỰC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
1 Đào Thị Hằng NVKT x
2 Nguyễn Thị Giang NVYT x
TỔNG SỐ 0 2 0 0

D. NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG:

TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN MÔN "Kết quả đánh giá, xếp loại" Ghi chú
"
HTXSNV" " HT TỐT
NV" HTNV NHƯNG CÒN HẠN CHẾ VỀ NANG LỰC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
1 Nhữ Thị Thương GV 4 tuổi x
2 Nguyễn Thị Nhung GV 4 tuổi x
3 Trịnh Thị Hương Giang GV 4 tuổi x
4 Tạ Thị Thúy GV 4 tuổi x
5 Nguyễn Thị Hảo GVNT x
6 Nguyễn Thị Trang GV 3 tuổi x
7 Nguyễn Thị Giang NVND x
8 Nguyễn Thị Hường NVND x
9 Nguyễn Thị Thơm NVND x
10 Nguyễn Thị Thủy NVND x
11 Nguyễn Thị Liêm NVND x
12 Nguyễn Thị Tâm NVND x
13 Lê Thị Quỳnh NVND x
14 Tạ Minh Nguyệt NVND x
15 Nguyễn Thị Việt NVPV x
16 Nguyễn Trong Tín NVBV x
17 Hoàng Văn Tiến NVBV x
TỔNG SỐ 9 8 0 0
NGƯỜI TỔNG HỢP HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Mai Nhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến