Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Phụ lục 5. Bảng tổng hợp XL chuẩn GVMN của Hiệu trưởng năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 12h:49' 04-06-2017
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC 5
PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG (Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Oai.
Trường Mầm non Mỹ Hưng - Năm học: 2016 - 2017

TT
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG
GHI CHÚ

I
Giáo viên biên chế:

1
 Phạm Thị Hương
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


2
 Ngô Thị Nga
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


3
 Hoàng Thị Thi
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


4
 Kiều Thị Hằng
Xuất sắc
Xuất sắc
Xuất sắc


5
 Nguyễn Thị Thúy (81)
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


6
 Nguyễn Thị Thúy (85)
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


7
Lê Thị Thúy Bình
Khá
Khá
Khá


8
Phạm Thị Duyên
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


9
Nguyễn Thị Hường
Khá
Khá
Khá


10
Nguyễn Thị Tố Hương
Khá
Khá
Khá


11
Hoàng Thùy Hương
Khá
Khá
Xuất sắc


12
Lê Thị Mai Hương
Khá
Khá
Khá


13
Phạm Thị Như Ngọc
Khá
Khá
Xuất sắc


14
Nguyễn Thị Hằng
Khá
Khá
Khá


15
Nguyễn Thị Hoa
Khá
TB
TB


16
Tạ Thị Thanh Dung
Khá
Khá
Khá


17
Nguyễn Thị Sáng
Khá
TB
Khá


18
Nguyễn Thị Thu Hồng
Khá
Khá
Khá


19
Nguyễn Thị Tuân
Khá
Khá
Khá


20
Lê Thị Tuyết
Khá
Khá
Khá


21
Lưu Thị Hương
Khá
TB
TB


22
Đào Thị Trang
Khá
TB
Khá


23
Trịnh Thị Thu Hương
Khá
Xuất sắc
Khá


24
Nguyễn Thị Phương
Khá
Khá
Khá


25
Tạ Thị Dương
Khá
Khá
Khá


26
Lê Thị Tâm
TB
TB
Khá


27
Đào Thị Hường
Khá
TB
Khá


28
Hoàng Thị Thúy
Khá
Khá
Xuất sắc


29
Nguyễn Thị Đức
Khá
TB
TB


30
Nguyễn Thị Thơm
Khá
Khá
Xuất sắc


II
Giáo viên hợp đồng:

1
Nhữ Thị Thương
Khá
Xuất sắc
Xuất sắc


2
Nguyễn Thị Nhung
Khá
Khá
Xuất sắc


3
Trịnh Thị Hương Giang
Khá
Khá
Xuất sắc


4
Tạ Thị Thúy
TB
TB
Khá


5
Nguyễn Thị Hảo
Khá
Khá
Xuất sắc


6
Nguyễn Thị Trang
Khá
Khá
Xuất sắcTổng cộng mỗi loại:
XẾP LOẠI
GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG


Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
%

Xuất sắc
1
2,8
9
25
16
44,4

Khá
33
91,6
19
52,8
17
47,2

Trung bình
2
5,6
8
22,2
3
8,4

Kém
0
0
0
0
0
0

Tổng số
36
100
36
100
36
100


 
Mỹ Hưng, ngày 24 tháng 05 năm 2017 Hiệu trưởng


Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến