Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Phụ lục 6.Báo cáo tổng hợp XL chuẩn GVMN năm 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 12h:50' 04-06-2017
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC 6
UBND HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG --------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------


BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON
Năm học 2016 - 2017
I. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN.
1. Tổng số giáo viên tự xếp loại: 36 đồng chí
2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên.

TRƯỜNG
KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN


LOẠI XUẤT SẮC
LOẠI KHÁ
LOẠI TRUNG BÌNH
LOẠI KÉM


Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)

MN Mỹ Hưng
1
2,7
33
92
2
5,3
0
0

TỔNG SỐ
1
2,7
33
92
2
5,3
0
0


3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
TRƯỜNG
LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM
GHI CHÚ


LĨNH VỰC I:
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
LĨNH VỰC II:
KIẾN THỨC
LĨNH VỰC III:
KĨ NĂNG SƯ PHẠM
VI PHẠM KHÁCSố lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)


MN
Mỹ Hưng
0
0
0
0
0
0
0
0


TỔNG SỐ
0
0
0
0
0
0
0
0

II. KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN.
1. Tổng số giáo viên được xếp loại: 36 đồng chí
2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của Tổ chuyên môn:
TRƯỜNG
KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN


LOẠI XUẤT SẮC
LOẠI KHÁ
LOẠI TRUNG BÌNH
LOẠI KÉM


Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)

 MN Mỹ Hưng
9
25
9
52,8
8
22,2
0
0

TỔNG SỐ
9
25
9
52,8
8
22,2
0
0

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém:
TRƯỜNG
LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM
GHI CHÚ


LĨNH VỰC I:
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
LĨNH VỰC II:
KIẾN THỨC
LĨNH VỰC III:
KĨ NĂNG SƯ PHẠM
VI PHẠM KHÁCSố lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)


 MN Mỹ Hưng
0
0
0
0
0
0
0
0


TỔNG SỐ
0
0
0
0
0
0
0
0III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG.
1. Tổng số giáo viên được xếp loại: 36 đồng chí
2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên của Hiệu trưởng:
TRƯỜNG
KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN


LOẠI XUẤT SẮC
LOẠI KHÁ
LOẠI TRUNG BÌNH
LOẠI KÉM


Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)

 MN Mỹ Hưng
16
44,4
17
47,2
3
8,4
0
0

TỔNG SỐ
16
44,4
17
47,2
3
8,4
0
03. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém
TRƯỜNG
LĨNH VỰC XẾP LOẠI KÉM
GHI CHÚ


LĨNH VỰC I:
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
LĨNH VỰC II:
KIẾN THỨC
LĨNH VỰC III:
KĨ NĂNG SƯ PHẠM
VI PHẠM KHÁCSố lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Số lượng
Tỉ lệ (%)


MNMỹ Hưng
0
0
0
0
0
0
0
0


TỔNG SỐ
0
0
0
0
0
0
0
0 
Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 05 năm 2017 Thủ trưởng đơn vị


Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến