Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập hội đồng, Biên bản,Thông báo về việc thanh lý và hủy, tài sản không còn giá trị sử dụng cuối năm 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:07' 10-06-2017
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Số: 45/QĐ-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 05 năm 2016QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ của các lớp
Năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ tình hình cơ sở vật chất của nhà trường;
Căn cứ đề nghị của bộ phận phụ trách cơ sở vật chất của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban thanh lý công cụ, dụng cụ của các lớp trường mầm non Mỹ Hưng gồm các ông (bà) có tên sau:
1- Bà: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà: Ngô Thị Tân - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
3- Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
4- Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán - Thành viên
5- Bà: Nguyễn Thị Việt - NVPV - Thành viên
6- Bà: Lê Thị Giang - Thủ quỹ - Thành viên
Điều 2. Ban thanh lý có nhiệm vụ kiểm tra, phân loại và định giá thanh lý các công cụ, dụng cụ đã bị hỏng ở các lớp.
Thời gian tiến hành kiểm tra từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2016.
Điều 3. Các ông bà có tên tại điều 1, Thủ quỹ, Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu: VT.


Nhữ Thị ThủyCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN THANH LÝ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CÁC LỚP

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2016 , tại trường Mầm non Mỹ Hưng tổ chức hội nghị kiểm kê, định giá và thanh lý các công cụ, dụng cụ đã bị hỏng không còn giá trị sử dụng của các lớp.
I. Thành phần:
1- Bà: Nhữ Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban
2- Bà: Ngô Thị Tân - Hiệu trưởng - Phó ban
3- Bà: Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban
4- Bà: Đào Thị Hằng - Kế toán - Thành viên
5- Bà: Nguyễn Thị Việt - NVPV - Thành viên
6- Bà: Lê Thị Giang - Thủ quỹ - Thành viên
II. Nội dung
Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản cuối năm học 2015-2016, Ban thanh lý tài sản của trường đã kiểm tra công cụ, dụng cụ của các lớp ở tất cả khu-lớp trong toàn trường, nhận thấy một số công cụ, dụng cụ và tài sản của một số lớp như: quạt trần, quạt cây, tivi, âm ly, loa đã bị hỏng và không thể sử dụng được. Hội nghị đã họp bàn và đi đến thống nhất thanh lý một số công cụ, dụng cụ đã bị hỏng không còn giá trị sử dụng tại một số lớp, cụ thể là:
TT
Tên công cụ, dụng cụ
S.L (cái)
Giá thanh lý
Thành tiền

1
Quạt trần (A4,B4,C2,A1,B2)

05

20.000 đ/chiếc

100.000 đ

2
Quạt cây (B1)
01
30.000 đ/chiếc
30.000 đ

3
Quạt treo tường(B1;C1; B2
03
10.000 đ/chiếc
30.000 đ

4
Ti vi (A3; B1)
02
30.000 đ/chiếc
60.000 đ

5
Âm ly (A1;A2;A3;A4)
04
20.000 đ/chiếc
80.000 đ

6
Chiếu xốp
30
10.000 đ/chiếc
300.000 đ


Cộng
600.000 đ

(Bằng chữ: Sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Số tiền thanh lý được chuyển vào quỹ tu sửa cơ sở vật chất.
Hội nghị nhất trí 100% không có ý kiến nào khác.
Hội nghị kết thúc vào hồi giờ cùng ngày.

Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 5 năm 2016
CÁC THÀNH VIÊN HIỆU TRƯỞNG


s
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG
 
Gửi ý kiến