Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế làm việc của Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 23h:48' 23-06-2017
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thị Minh Phượng)
ĐẠI HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
NHIỆM KỲ 2017-2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 6 năm 2017


THỂ LỆ BẦU CỬ
Kính thưa Đại hội !
Đại hội Chi bộ trường mầm non Nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã giới thiệu được 03 đồng chí tham gia ứng cử BCU nhiệm kỳ 2017 - 2020, và chúng tôi cũng rất vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu. Sau khi bàn bạc, Ban kiểm phiếu chúng tôi đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể như sau:
1. Đồng chí: Ngô Thị Nga - Trưởng ban;
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Trang - Thư ký;
3. Đồng chí: Nhữ Thị Thương - Thành viên;
Thực hiện Quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy Thanh Oai và Đảng ủy xã Mỹ Hưng về công tác bầu cử Cấp ủy Đảng Chi bộ. Để công tác bầu cử Cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020 được đảm bảo đúng quy trình và đúng nguyên tắc và đạt kết quả cao. Ban kiểm phiếu chúng tôi yêu cầu toàn thể Đại hội cần tập trung cao độ, đảm bảo sự tập trung về trí tuệ, đoàn kết và có tính thống nhất cao. Sau đây tôi xin thay mặt Ban kiểm phiếu quán triệt một số vấn đề sau:
I. VỀ PHIẾU BẦU CỬ:
1. Trong quá trình bầu cử, các đai biểu phải luôn tuân thủ Quy trình và chấp hành sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
2. Đề nghị Đại hội phát huy cao độ với thái độ và tinh thần trách nhiệm của Đại biểu, để tạo sự đoàn kết thống nhất cao khi quyết định lựa chọn và bầu những Đại biểu xứng đáng vào Cấp ủy nhiệm kỳ mới.
3. Phiếu bầu cử được đánh máy in rõ họ tên đầy đủ những người trong danh sách ứng cử, đề cử tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Phiếu bầu được ghi tên thứ tự họ và tên xếp theo vần ABC trên xuống những người trong danh sách bầu cử. Có đóng dấu trên góc trái phiếu bầu.
4. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ.
a. Phiếu bầu hợp lệ: là những phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, bầu người trong danh sách đã được Đại hội thông qua, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu.
b. Phiếu không hợp lệ: là những phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu hơn số lượng quy định, phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu, phiếu gạch giữa dòng chữ không biết bầu ai, (phiếu trắng), phiếu viết tên người ngoài danh sách đã được Đại hội thông qua, phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực, phiếu ký tên hoặc viết thêm.
II. NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU.
1. Ban kiểm phiếu, có nhiệm vụ nhận đủ số phiếu bầu đúng quy cách do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, Đại hội bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng thể lệ bầu cử, thực hiện khẩn trương nghiêm túc, trung thực, khách quan.
3. Đề nghị Đại hội cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, làm tròn nhiệm vụ đại biểu để lựa chọn những Đại biểu xứng đáng, bầu vào Cấp ủy nhiệm kỳ mới.
Trên đây là thể lệ bầu cử Cấp ủy Chi bộ 2017 - 2020. Vậy Ban kiểm phiếu chúng tôi rất mong toàn thể Đại hội chúng ta sẽ tập trung và phát huy cao độ về quyền và nghĩa vụ của mình để lựạ chọn và bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Chi bộ và nhà trường đi lên.
Xin chân thành cảm ơn!

 
Gửi ý kiến