Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch bồi dưỡng hè 2017 cho giáo viên, nhân viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:43' 24-06-2017
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 1 người (Võ Uyên)
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 53/KH-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 02tháng 6 năm 2017


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2016
Căn cứ vào Kế hoạch số 294/KH-PGD&ĐT-GDMN ngày 19/05/2017 của cấp học mầm non Huyện Thanh Oai về việc chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè năm 2017;
Căn cứ vào kết quả và tình hình thực tế về chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng của học sinh năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ GVMN của nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng  xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè 2017 cho CBQL, giáo viên, nhân viên trong trường như sau:
I. MỤC TIÊU.
- Giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Nắm được quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục mầm non, nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuẩn giáo viên Mầm non. Nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN;
          - Nâng cao kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng GD và kỹ năng tuyên truyền;
- Nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và ý thức cập nhật thông tin.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.
- Bồi dưỡng nhận thức về chính trị, tư tưởng, bao gồm: Đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Giáo dục, đặc biệt tiếp tục đi sâu, rộng phong trào: "Xây dựng trường Mầm non an toàn, thân thiện, trẻ ngoan khoẻ, đi học đều", và các văn bản liên quan đến ngành.
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ giáo viên, nhân viên:
+ Tiếp tục Củng cố nội dung, chương trình GDMN.
+ Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.
+ Hoạt động giáo dục thể chất.
+ Hoạt động góc.
+ Củng cố về việc thực hiện hồ sơ sổ sách của giáo viên.
+ Củng cố kỹ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN.
+  Củng cố cách hình thành, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN.
+ Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm và cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại.
+ Củng cố cách thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, đàn cho cán bộ giáo viên nhân viên.
- Bồi dưỡng cách sử dụng nguyên vật liệu để làm ĐDĐC, trang trí lớp và XD môi trường học tập thân thiện cho trẻ.
- Bồi dưỡng, hướng dẫn và giúp giáo viên bước đầu tiếp cận với phương pháp GD Montersory cho trẻ.
- Bồi dưỡng cách đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Bồi dưỡng việc tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non.
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Bồi dưỡng nhận thức:
 Đạo đức Nhà giáo (QĐ số 16/QĐ-BGD); phong trào: "Xây dựng trường MN an toàn, thân thiện, trẻ ngoan khoẻ, đi học đều"; Phổ cập trẻ 5 tuổi; Đánh giá trường Mầm non, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN.
2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm:
- Củng cố và bồi dưỡng thực hiện chương trình GDMN.
+ Củng cố nội dung, chương trình GDMN và cách lựa chọn đề tài, hoạt động giáo dục đảm bảo cân đối ở các lĩnh vực.
+ Hoạt động giáo dục thể chất.
+ Hoạt động góc.
- Củng cố phương pháp dạy học tích cực, lấy trẻ làm trung tâm, cách tiếp cận với phương tiện dạy học hiện đại và phương pháp giáo dục Montersory.
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nội dung theo nhu cầu của giáo viên.
- BD thực hiện bộ chuẩn PTTENT.
- Củng cố kỹ năng, quy trình chăm sóc trẻ; kỹ năng xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp trong trường MN.
-  Củng cố cách hình thành kỹ năng sống cho trẻ trong trường MN.
- Bồi dưỡng việc tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục mầm non.
- Công tác thực hiện và quản lý hồ sơ sổ sách tại
 
Gửi ý kiến