Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông báo tuyển sinh trực tiếp (đợt 2) năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:06' 28-06-2017
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 51/TB-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 06 năm 2017


THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON
NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ kế hoạch số 266/KH-GD&ĐT ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai; Kế hoạch tuyển sinh số 43/KH-MNMH ngày 15 tháng 05 năm 2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng về kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non năm học 2017 - 2018;
Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Mỹ Hưng thông báo kế hoạch tuyển sinh trực tuyến vào trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018 như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Trẻ sinh năm 2012; 2013; 2014;2015.
2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Tổng số trẻ là: 185 cháu. Cụ thể như sau:
- Trẻ sinh năm 2012 (5 tuổi): 15 cháu - Trẻ sinh năm 2013 (4 tuổi): 50 cháu.
- Trẻ sinh năm 2014 (3 tuổi): 64 cháu - Trẻ sinh năm 2015 (Nhà trẻ): 56 cháu.
3. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
Nhà trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại văn phòng nhà trường (Khu Đan Thầm) từ 7h ngày 03/07/2017, kết thúc tuyển sinh vào håi 17h ngày 07/07/2017 (Dành cho những học sinh chưa đăng ký trực tuyến). Lịch cụ thể như sau:
- Ngày 3,4,5/7 nhận hồ sơ của các cháu thôn Thiên Đông, P.Mỹ, Thạch Nham.
- Ngày 6,7/7 nhận hồ sơ của các cháu thôn Quảng Minh + Đan Thầm.
- Người nhận hồ sơ: Đ/c Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Thi, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Thị Việt.
4. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH:
- Trẻ sinh năm 2012; 2013; 2014; 2015 thôn Thiên Đông, Phượng Mỹ, Thạch Nham và trẻ sinh năm 2012; 2013 thôn Đan Thầm, Q.Minh học tại khu Trung Tâm.
- Trẻ sinh năm 2014 và sinh năm 2015 thôn Quảng Minh, Đan Thầm học tại Khu Q.Minh.
5. HỒ SƠ TUYỂN SINH: Gồm các loại giấy tờ sau:
a. Đơn xin học (Theo mẫu);
b. Bản sao giấy khai sinh (Có dấu đỏ);
c. Bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an Huyện, giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Xã.
d. Bản phô tô chứng minh nhân dân của Bố và mẹ học sinh.
Khi đi đăng ký tuyển sinh, yêu cầu phụ huynh cần mang theo bản chính giấy khai sinh và sổ hộ khẩu để đối chiếu.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2017 - 2018. Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Mỹ Hưng thông báo tới toàn thể các bậc phụ huynh sắp xếp thời gian, đến tại điểm tuyển sinh đã quy định để đăng ký cho con em mình đúng thời gian quy định./.
T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(đã ký)
Nhữ Thị Thủy
 
Gửi ý kiến