Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình V.v đề nghị cho tuyển sinh bổ sung trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi năm 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:11' 25-07-2017
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
UBND THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 59/TT-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 17 tháng 07 năm 2017


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị cho nhà trường tuyển sinh bổ sung
trẻ sinh năm 2013-2014-2015

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai;
- Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Oai.
Căn cứ Công văn số 266/GD&ĐT ngày 12/05/ 2017 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 - 2018;
Thực hiện kế hoạch số 43/KH-MNMH ngày 15/05/2017 của trường Mầm non Mỹ Hưng về kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất thực tế của nhà trường năm học 2017-2018. Trường mầm non Mỹ Hưng đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo đúng quy định. Tuy nhiên trong quá trình nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển số lượng phụ huynh đến đăng ký dự tuyển không đảm bảo như kế hoạch của nhà trường đã dự kiến và chỉ tiêu về số lượng trẻ từng độ tuổi mà PGD&ĐT đã giao cho nhà trường. Cụ thể như sau:

Độ tuổi
Số trẻ đã đi học
Chỉ tiêu PGD đã duyệt
T.số hồ sơ đã đăng ký dự tuyển

Ghi chú

Trẻ sinh năm 2012
171
15
15


Trẻ sinh năm 2013
95
26
23
Thiếu 27 cháu

Trẻ sinh năm 2014
45
48
42
Thiếu 22 cháu

Trẻ sinh năm 2015
0
40
40
Thiếu 16 cháu

Tổng
311
185
120
Thiếu 65 cháu


Căn cứ vào tình hình thực tế về sơ sở vật chất hiện có của nhà trường, số lượng hồ sơ đã đăng ký dự tuyển sinh mới và số trẻ đã đi học, trường Mầm non Mỹ Hưng kính đề nghị UBND Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Thanh Oai xem xét và cho phép nhà trường được tuyển sinh thêm số lượng trẻ trong độ tuổi Nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi, cụ thể: 65 cháu (Trong đó trẻ sinh năm 2013: 27 cháu, sinh năm 2014: 22 cháu và trẻ sinh năm 2015: 16 cháu).
Để tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh trên địa bàn xã Mỹ Hưng. Vậy trường Mầm non Mỹ Hưng kính đề nghị và mong UBND Huyện Thanh Oai, PGD&ĐT Thanh Oai xem xét, cho phép nhà trường được tuyển sinh bổ sung thêm số lượng trẻ trong độ tuổi Nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi như đã trình bày ở trên, để đảm bảo đúng kế hoạch tuyển sinh đã đề ra trong năm học 2017 - 2018, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh trên địa bàn xã./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- UBND Huyện Thanh Oai (để b/c);
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy 
Gửi ý kiến