Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 22h:12' 25-07-2017
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------


BIÊN BẢN KIỂM TRA
CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018

Hôm nay ngày 30 tháng 9 năm 2017, tại trường mầm non Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà nội
Thành phần:
- Bà Nhữ Thị Thủy - Chức vụ: Hiệu trưởng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mai - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phó ban
- Bà Hoàng Thị Thi - Chức vụ: Giáo viên - PCT Công đoàn - Thư ký
- Bà Phạm Thị Hương - Chức vụ: Giáo viên - TT tổ GD - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Việt - NVPV - TT tổ VP - Thành viên
I. Kết quả kiểm tra
Các văn bản chỉ đạo:
Kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 - 2018 của trường mầm non Mỹ Hưng: số 43/KH-MNMH ngày 15/05/2017.
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh do PGD phê duyệt: số ...../QĐ-HĐTS ngày ....../...../2017.
Báo cáo tổng kết Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2017-2018: số 53/BC-MNMH ngày 20/7/2017.
Kết quả tuyển sinh:
Tổ chức thực hiện:
Điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện):
- Phân công giáo viên đi điều tra trẻ ở từng độ tuổi của các thôn để giao chỉ tiêu về số lượng đối với từng nhóm lớp.
Phương thức tuyển sinh:
- Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ cho từng khu, từng nhóm lớp ở từng độ tuổi và tiếp nhận hồ sơ của trẻ theo quy định.
Tuyển sinh trực tuyến:
- Tổ chức công tác tuyên truyền: Nhà trường phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể trong xã trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định.
- Viết thông báo về kế hoạch tuyển sinh và các thủ tục nhập học để tuyên tuyền và thông báo trên đài truyền thanh của xã và các thôn trên địa bàn xã. Đồng thời nhà trường đã thực hiện niêm yết kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng độ tuổi của từng thôn tại các điểm trường ở các thôn cho phụ huynh nắm được.
Số máy tính được cài phần mềm eSAMS: 2 chiếc
Số máy tính phục vụ tuyển sinh trực tuyến: 2 chiếc
Số buổi tập huấn tuyển sinh trực tuyến do phòng GD tổ chức: 2 buổi
Thực hiện chủ trương “Ba tăng, Ba giảm”:
Giảm số học sinh trái tuyến:
Số học sinh trái tuyến đã tuyển: Năm học 2016-2017: 0
Năm học 2017-2018: 0
Số học sinh/lớp: Tăng so với năm học 2016 - 2017, lý do nhu cầu của phụ huynh gửi con vào trường đông hơn, số phòng học không tăng.
Giảm số lớp với trường có số lớp quá lớn: 0


Thống kê
Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
Tuyển sinh Mầm non:
Tổng số hs trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn
Chỉ tiêu tuyển mới
Số học sinh đã tuyển mới vào trường
Tỷ lệ so với chỉ tiêu (tổng số 4 đối tượng)
Tổng số HS nữ
Tổng số diện ƯT


Số HS vào nhà trẻ
Số HS vào MG 3 tuổi
Số HS vào MG 4 tuổi
Số HS vào MG 5 tuổi
Tổng số chỉ tiêu tuyển mới
Số HS vào nhà trẻ
Số HS vào MG 3 tuổi
Số HS vào MG 4 tuổi
Số HS vào MG 5 tuổi
Tổng số HS đã tuyển mới
623
31
77
42
10
160
31
77
42
10
160
100%
71
0


Số HS đúng tuyến
Số học sinh tuyển bổ sung
Tổng số HS trong toàn trường sau tuyển sinh
Tổng số lớp trong toàn trường sau tuyển sinh
Số HS / 1 lớp trong toàn trường sau tuyển sinh
Tổng số HS trong độ tuổi chưa vào lớp sau tuyển sinh

Tổng số HS đã tuyển đúng tuyến
Tỷ lệ đúng tuyến
Tổng số
Trong Quận
Khác Quận
Khác Tỉnh

160
100%
0
0
0
0
475
12
39
148Tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến:

Số TT
Đối tượng tuyển sinh
Chỉ tiêu
Tuyển sinh trực tuyến
Tuyển sinh trực tiếp
Số HS đăng ký
Tỷ lệ so
 
Gửi ý kiến