Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình Về việc đề nghị ban giao nhà văn hóa thôn Quảng Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:35' 05-09-2017
Dung lượng: 13.4 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

Số: 120/TTr-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2017


TỜ TRÌNH
V/v đề nghị Thôn Quảng Minh bàn giao cho trường Mầm non
Nhà văn hóa khu miền I
Kính gửi:Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Oai;
Phòng GD&ĐT Thanh Oai Huyện Thanh Oai;
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng;
Lãnh đạo thôn Quảng Minh.
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia”;
Căn cứ vào kết quả tư vấn của đoàn kiểm tra tư vấn xây dựng “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia” ngày 24/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 2903/SGD&ĐT-GDMN ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tư vấn xây dựng “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia”;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường hiện tại, trường mầm non Mỹ Hưng kính đề nghị với quý các cấp một việc như sau:
Năm học 2017 - 2018 trường mầm non Mỹ Hưng đã được Thành phố quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng trường theo mô hình “Trường chuẩn Quốc gia” với 12 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng hiệu bộ tại khu Trung Tâm, hiện tại đã được bàn giao và đi vào sử dụng cho các cháu. Tuy nhiên Nhà trường vẫn còn một điểm lẻ tại khu Quảng Minh, có diện tích đất 500 m2 với 4 phòng học, hiện tại còn đang sử dụng chung sân với nhà Văn hóa của thôn. Do vậy việc thực hiện công tác chuyên môn trong việc chăm sóc và giáo dục và tạo cảnh quan môi trường sư phạm của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, vì hiện tại thôn Quảng Minh đang tạo điều kiện cho một gia đình lân cận ở nhờ và sinh hoạt luôn trong khu vực của nhà Văn hóa. Ngoài ra Thôn Quảng Minh còn thường xuyên tổ chức hội họp của các ban ngành đoàn thể trong thôn, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường, đặc biệt là vấn đề an toàn của các cháu do cổng trường còn đi chung với nhà văn hóa, không được khóa thường xuyên.
Để giúp cho nhà trường sớm hoàn thiện các hạng mục sửa chữa và tạo cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu tại khu Quảng Minh, đảm bảo đúng yêu cầu quy định về các tiêu chuẩn đề nghị cấp trên công nhận “Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia” đúng kế hoạch đã đề ra. Nhà trường chúng tôi kính đề nghị Lãnh đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo thôn Quảng Minh quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và bàn giao cho nhà trường nhà văn hóa, để chúng tôi có kế hoạch tu sửa lại cơ sở vật chất, nhằm tạo cho các cháu có nhà chia ăn đảm bảo đúng yêu cầu đề nghị công nhận “Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia” đầu năm học 2017 - 2018.
Trên đây là ý kiến đề xuất của trường mầm non Mỹ Hưng, Nhà trường chúng tôi kính mong Lãnh đạo các cấp quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ cho nhà trường chúng tôi.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- UBND Huyện Thanh Oai (để b/c);
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- UBND xã Mỹ Hưng (để b/c);
- Lưu V/p./.
HIỆU TRƯỞNG Nhữ Thị Thủy

 
Gửi ý kiến