Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bản cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh ATTP năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:20' 20-09-2017
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 109/CK-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 11 tháng 09 năm 2017


BẢN CAM KẾT
VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện hướng dẫn số 2901/SGD&ĐT-GDMN ngày 29/8/2017 về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017 - 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
Thực hiện công văn số 2902/SGD&ĐT-GDMN ngày 29/8/ 2017 của SGD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn cấp học Mầm non năm học 2017 - 2018;
Thực hiện công văn số 449/GD&ĐT-GDMN ngày 31/8/2017 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp học mầm non;
Căn cứ biên bản các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Ban đại diện Hội phụ huynh của trường, hội nghị họp phụ huynh các lớp đầu năm 2017 - 2018;
Thực hiện kế hoạch số 117/KH-MNMH ngày 01/09/2017 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường mầm non Mỹ Hưng;
Trường Mầm non Mỹ Hưng xin cam kết thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu trong nhà trường năm học 2017 - 2018 theo đúng các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn hiện hành. Nếu thiếu một trong các điều kiện đã quy định của cấp trên về vấn đề quản lý chỉ đạo về công tác VSDD và ATTP trong việc chăm sóc nuôi dưỡng các cháu tại trường, nhà trường xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cấp trên./.

Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- Trường Mầm non Mỹ Hưng (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến