Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình về việc đề nghị thu các khoản tự nguyện đầu năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 04h:49' 25-09-2017
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 126/TTr-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 09 năm 2017


TỜ TRÌNH
Về việc huy động từ nguồn xã hội hóa giáo dục
Năm học: 2017 - 2018

Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai;
- Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng.
Căn cứ Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ công văn số 6890/BGD&ĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của các cơ sở GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Thực hiện công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2017 - 2018;
Thực hiện công văn số 1241/UBND-GD&ĐT ngày 21/8/2017 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế kinh phí nhà nước cấp chưa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu cần thiết về CSVC, trang thiết bị đồ dùng để xây dựng, tạo cảnh quan môi trường thân thiện cho các cháu trong năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của trường Mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018;
Để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 nhằm nâng cao chất lượng CS&GD trẻ. Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch XHH giáo duc để huy động từ nguồn đóng góp tự nguyện của các bậc phụ huynh và vận động sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, các cá nhân trong cộng đồng tại địa phương để sửa chữa, cải tạo lại cơ sở vật chất và mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho các cháu trong năm học như sau:
Kế hoạch dự kiến kinh phí để thực hiện việc vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh tự nguyện ủng hộ các loại cây hoa, cây cảnh, cây ăn quả, rèm cửa, đắp vẽ, trang trí..., để tạo cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện cho các cháu trong năm học 2017 - 2018 (Nhà trường đề nghị các tập thể, cá nhân ủng hộ và tặng cho các cháu bằng hiện vật không nhận tiền mặt):
TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng
Dự kiến đơn giá
Trị giá
Thành tiền1
Bồn và cây ăn quả, cây cảnh để trồng phía sau khu nhà Hiệu bộ và lớp học

Bồn, cây


12

1.000.000đ

12.000.000đ2
Cây cảnh, cây hoa để trồng trong các bồn hoa phía trước sân trường.

Cây

250

50.000đ

12.500.000đ


3
Rèm cửa cho 15 nhóm, lớp
Bộ
15
2.000.000đ
8.000.000đ


4
Vẽ trang trí tranh tường khu vườn cổ tích và khu nhà lớp học

m2

200

250.000đ

50.000.000đ


5
In các khẩu hiệu tuyên truyền phía trước sân trường

m2

150

200.000đ

30.000.000đ

Tổng
112.500.000 đồng
(Tám mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng)


Trường Mầm non Mỹ Hưng kính trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Oai, UBND xã Mỹ Hưng xem xét và phê duyệt, cho phép nhà trường được thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục bằng nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp của các tổ chức từ thiện, cá nhân, các nhà hảo tâm và các bậc phụ huynh tại địa phương, để xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu và nâng cao chất lượng CS&GD các cháu trong năm học 2017 - 2018./.
Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:
- Phòng GD
 
Gửi ý kiến