Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông báo về các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 04h:50' 25-09-2017
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 132/TB-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 15 tháng 9 năm 2017


THÔNG BÁO VỀ CÁC KHOẢN THU
Năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT, Thông Tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Thực hiện công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2017 - 2018;
Thực hiện công văn số 1241/UBND-GD&ĐT ngày 21/8/2017 của UBND Huyện Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2017 - 2018;
Căn cứ kế hoạch số 122/KH-MNMH ngày 06/09/2017 về việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thu-chi năm học 2017 - 2018 của trường mầm non Mỹ Hưng;
Căn cứ vào các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội nghị Ban đại diện các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp Ban đại diện Hội phụ huynh của trường và Hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào yêu cầu thực tế các hoạt động CS&GD các cháu năm học 2017 - 2018 của nhà trường. Trường Mầm non Mỹ Hưng thông báo các khoản thu trong năm 2017 - 2018 như sau:
I.CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:

Các khoản thu

Mẫu giáo

Nhà trẻ

Ghi chú

I. Theo quy định:
- Học phí

55.000đ /tháng

55.000đ /tháng
Thu 9 tháng
Thời gian thu từ 1/10/2017
đến 09/02/2017

II. Thu thỏa thuận với PH
1. Học phẩm
2. Đồ dùng phục vụ bán trú

110.000 đ/năm
110.000 đ/năm

100.000 đ/năm
110.000 đ/năm

Thời gian thu
từ 25/9/2017 đến 14/10/2017

3. Chăm sóc bán trú
4. Tiền ăn/ngày
5. Tiền nước
150.000đ/tháng
15.000 đ/ngày
12.000 đ/tháng
150.000 đ/tháng
15.000 đ/ngày
12.000 đ/tháng
Thu theo tháng
Bán bằng phiếu
Thu theo tháng

III. Thu tự nguyện của PH - Quỹ phụ huynh (Phụ huynh tự nguyện đóng góp)

Dự kiến thu 39.800.000 đồng
Đại diện PH của trường Q.LýTrên đây là thông báo các khoản thu trong năm học 2017 - 2018 của trường Mầm non Mỹ Hưng, ngoài các khoản thu trên nhà trường không thu bất kỳ một khoản thu nào khác. Nhà trường rất mong được sự quan tâm và chấp hành đầy đủ đảm bảo đúng thời gian đã quy định của các bậc phụ huynh trong toàn trường để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Thông báo này được niêm iết từ ngày 15/09/2017 đến hết ngày 30/09/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với các đồng chí có tên sau:
- Khu Trung Tâm: Đ/c Nhữ Thị Thủy - ĐT: 0984.330871;
- Khu Quảng Minh: Đ/c Nguyễn Thị Mai - ĐT: 0987.746384.

ĐẠI DIỆN HỘI PHỤ HUYNH

Nguyễn Thị Thu Trang
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy


 
Gửi ý kiến