Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch Tổ chức vui tết trung thu cho trẻ năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 04h:23' 29-09-2017
Dung lượng: 17.4 KB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156/KH-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU
NĂM HỌC 2017-2018
            Thực hiện kế hoạch số 485/CV-PGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT huyện Thanh Oai về việc tổ chức tết trung thu 2017;
Thực hiện kế hoạch số 121/KH-MNMH ngày 05/9/2017 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích:
- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...
- Tổ chức các hoạt động, tạo sân chơi giải trí, an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, thiết thực và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ chính quyền địa phương, Ban giám hiệu, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể nhà trường đối với các cháu trong độ tuổi MN.
2. Yêu cầu:
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
- Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.
3. Đối tượng:
- Đối tượng tham gia: Học sinh toàn trường;
II. Nội dung:
- Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi bao gồm: Múa lân (nếu có), bày mâm ngũ quả, rước đèn đón trăng, văn nghệ, trò chơi, phá cỗ.
- Phát quà cho các em có thành tích trong học tập và trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em học tập vào đầu năm học mới
III. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: 15h00p ngày 02 tháng 10 năm 2017.
2. Địa điểm: Sân trường;
 IV. Ban tổ chức:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban
2. Đ/c: Nguyễn Thị Mai - Chủ tịch Công đoàn trường - Phó ban
3. Đ/c: Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn     - Phó ban
4. Đ/c: Nguyễn Thị Trang - P. BT Chi đoàn         - Thành viên
5. Đ/c: Phạm Thị Hương - Giáo viên PTCM - Thành viên
6. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy - Tổ trưởng khu Trung Tâm - Thành viên
7. Đ/c Hoàng Thị Thi - Tổ phó Khu Trung Tâm - Thành viên
8. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - TT khu Quảng Minh - Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Hội trưởng hội PH - Thành viên
V. Tổ chức thực hiện:
1. BCH Công đoàn:
- Tuyên truyền vận động sâu rộng trong các tổ chức chính trị hiểu về ngày tết trung thu cổ truyền của thiếu niên Việt nam
- Rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Phối hợp với đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động;
2. BCH Chi đoàn:
- Lập kế hoạch cụ thể các hoạt động tổ chức tết trung thu;
- Tham mưu với các tổ chức cá nhân để vận động, tranh thủ, huy động các nguồn lực tặng quà cho các cháu;
- Tổ chức các hoạt động Vui têt trung thu.
Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức ngày tết Trung thu cho các cháu của trường MN Mỹ Hưng. BGH nhà trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân được phân công, thực hiện nghiêm túc kế hoạch và có hiệu quả các nội dung được phân công để giúp cho các cháu vui tết trung thu có nhiều ý nghĩa./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- UBND xã M.Hưng (để b/c);
- Trường MNMH (để t/h);
- Lưu VP./.
 HIỆU TRƯỞNGNhữ Thị Thủy 
Gửi ý kiến