Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo tổng kết công tác kiể tra nội bộ năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:06' 09-10-2017
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Số: /BCKTNB-MNMH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 05 năm 2017


BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ
Năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn về công tác báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ về kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2016 - 2017;
Thực hiện công văn chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về việc báo cáo công tác Kiểm tra nội bộ trường năm học 2016 - 2017;
Căn cứ vào kết quả thực tế về công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường, trường mầm non Mỹ Hưng báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường năm học 2016 - 2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về công tác thanh kiểm tra. Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của ngành giáo dục đối với các nhà trường hàng năm là cơ sở để công tác thanh tra, KTNB của nhà trường tiến hành thuận lợi và đi vào nề nếp.
- Đội ngũ làm công tác thanh kiểm tra nội bộ của nhà trường dần được kiện toàn, củng cố về số lượng, đa số năng nổ, nhiệt tình và từng bước hoàn thiện kỹ năng về công tác thanh, kiểm tra.
- Quan điểm để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường là phải kết hợp nhiều biện pháp, trong đó công tác thanh tra, kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên.
- Nhà trường hàng năm có kế hoạch thanh kiểm tra chi tiết và được xây dựng khá cụ thể, tạo điều kiện thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Đội ngũ cán bộ cốt cán và đội ngũ giáo viên có chuyên môn hàng năm được kiện toàn và được tập huấn nghiệp vụ, nhìn chung nhiệt tình, có trách nhiệm và năng lực trước công việc.
2. Khó khăn:
- Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đều là giáo viên kiêm nhiệm nhiều việc, phải dạy trực tiếp trên lớp.
- Công tác thanh kiểm tra có lúc tiến hành không đồng bộ, không thường xuyên, hoặc theo thời vụ, thiếu chủ động do chồng chéo công việc.
- Đội ngũ thanh, kiểm tra là những giáo viên thuộc nhà trường nên trong quá trình đánh giá có phần dễ dàng, dễ bỏ qua.
- Năng lực thanh, kiểm tra phụ thuộc nhiều vào năng lực cá nhân, phần lớn chưa qua tập huấn một cách bài bản nên gặp nhiều khó khăn khi thanh, kiểm tra.
II. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG:
1. Ưu điểm:
Đa số cán bộ trong Ban kiểm tra đều có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và giàu bản lĩnh. Luôn cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cá nhân trong sáng, lành mạnh; nói đi đôi với việc làm; hành động có văn hóa; gương mẫu, tiêu biểu trong lối sống sinh hoạt cá nhân; có tinh thần xây dựng và đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tích cực đấu tranh bài trừ tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu; gương mẫu, không lợi dụng chức quyền để vụ lợi.
2. Tồn tại:
- Kinh nghiệm làm công tác thanh tra chưa nhiều.
- Các nội dung thanh tra chưa sâu, vai trò tư vấn, đánh giá còn mang tính hình thức chưa đi vào sự việc, nội dung cụ thể.
- Các thành viên trong Ban KTNB chưa được tập huấn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên .
III. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA:
1. Kiểm tra chuyên ngành:
a. Công tác tuyển sinh:
- Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017.
- Chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của nhà trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh;
- Không có học sinh trái tuyến, sĩ số định biên các lớp đảm bảo so với quy định của Điều lệ trường mầm non;
- Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 1 học sinh khuyết tật thể nhẹ.
- Vẫn còn một số học sinh tại địa phương trên địa bàn tuyển sinh đi học trái tuyến ở các trường trong Huyện.
- Công tác tuyển sinh chậm kéo dài nhiều ngày.
b. Kết quả kiểm tra toàn diện
 
Gửi ý kiến