Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biên bản, Nghị quyết tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 18h:02' 21-10-2017
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Mỹ Hưng, ngày 20 tháng 10 năm 2017
BIÊN BẢN
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018

I. Thời gian: Từ 7h đến 11h, ngày 20 tháng 10 năm 2017.
II. Địa điểm: Tại văn phòng trường MN Mỹ Hưng
III. Thành phần: Toàn thể CB,GV,NV toàn trường.
Có mặt : 52/56 đồng chí
Vắng mặt :  04 (có lý do)
* Tên những người vắng mặt:
Nguyễn Thị Hường - lý do vắng: Nghỉ thai sản
Nguyễn Thị Tâm - lý do vắng: Nghỉ thai sản
Nguyễn Thị Thơm - lý do vắng: Nghỉ thai sản
Hoàng Thùy Hương - lý do vắng: Bận việc của PGD
* Đại biểu khách: Không có
* Đoàn Chủ tịch:
Đ/c: Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng
Đ/c: Nguyễn Thị Mai - P.Hiệu trưởng - CTCĐ
Đ/c: Hoàng Thị Thi - PCTCĐ
* Đoàn Thư ký:
Đ/c: Phạm Thị Hương - GVPT chuyên môn
IV. Nội dung hội nghị:
Phần I: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Trình bày Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 - 2018; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của đơn vị.
Các ý kiến tham luận của Hội nghị:
1. Ý kiến của đ/c Ngô Thị Nga: Hoàn toàn nhất trí với các nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 - 2018; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của đơn vị mà đ/c Nhữ Thị Thủy đã thông qua trước hội nghị. Đ/c Thi đề xuất để tỷ lệ trẻ SDD 2% thấp quá, có thể đưa tỷ lệ trẻ SDD và thấp còi lên khoảng 3% được không vì hiện tại tỷ lệ đầu năm trẻ SDD còn cao, sợ cuối năm không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
2. Ý kiến của đ/c Phạm Thị Duyên: Cũng hoàn toàn nhất trí với Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2016 - 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 - 2018; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của đơn vị. Đồng thời có ý kiến đề xuất với nhà trường nên có biện pháp mạnh hơn để nhắc nhở những giáo viên chưa có tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và bảo vệ tài sản của lớp.
Phần II: Đ/c Nhữ Thị Thủy - Tiếp thu và giải trình các ý kiến phát biểu:
- Vẫn nên để tỷ lệ trẻ SDD ở mức 2% để phấn đấu, vì kế hoạch chung của PGD cũng để đạt cuối năm ở mức đó. Do vậy yêu cầu giáo viên các lớp cần phải đề ra các biện pháp giảm tỷ lệ SDD ngay từ đầu năm học để đạt được KH cuối năm.
- Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đ/c Duyên, sẽ đưa các tiêu chí phấn đấu vào tiêu chí XL thi đua hàng tháng.
Phần III: Đ/c Hoàng Thị Thi - Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017, Chương trình hoạt động của Ban thanh tra năm học 2017 - 2018”.
Kiện toàn Ban TTND năm học 2017 - 2018 gồm:
Đ/c Hoàng Thị Thi - Trưởng ban TTND
Đ/c Ngô Thị Nga - Phó ban TTND
Đ/c Phạm Thị Duyên - Thư ký
Đ/c Trịnh Thị Hương - Thành viên
Đ/c Lê Thị Mai Hương - Thành viên
Phần IV. Đ/c Nguyễn Thị Mai - Trình bày dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2017 - 2018.
Các ý kiến tham luận của Hội nghị:
1. Ý kiến của đ/c Lê Thị Mai Hương: Hoàn toàn nhất trí với dự thảo Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử trong nhà trường năm học 2017 - 2018.
Đ/c Hương đề nghị thêm: BGH nhà trường tạo điều kiện cho GV có con học ở cấp 1 được vào trường ăn trưa để có thêm thời gian trong nom con cái và giúp cho GV yên tâm thực hiện công tác chuyên môn.
2. Ý kiến của đa số các đ/c khác:
 
Gửi ý kiến