Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 06h:19' 31-10-2017
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 77/TTr-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 8 năm 2017


TỜ TRÌNH
V/v kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016 - 2020


Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thanh Oai.

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Biên bản họp họp đại diện: Ban Chi ủy Chi bộ; Ban giám hiệu nhà trường; Đại diện Công đoàn cơ sở; Đại diện Đoàn thanh niên; Đại diện các tổ Chuyên môn; Đại diện tổ văn phòng họp ngày 25/8/2017.
Trường mầm non Mỹ Hưng kính trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai danh sách đề nghị kiện toàn Hội đồng trường mầm non Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:
Bà Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ
Bà Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn
Bà Phạm Thị Hương - Giáo viên phụ trách chuyên môn
Bà Hoàng Thị Thi - PCT Công đoàn - Tổ trưởng Tổ Mẫu giáo.
Bà Ngô Thị Nga - Tổ phó Tổ Mẫu giáo.
Bà Trịnh Thị Thu Hương - Tổ trưởng Tổ Nhà trẻ.
Bà Nguyễn Thị Giang - Tổ trưởng tổ Nuôi dưỡng.
Bà Phạm Thị Như Ngọc - Bí thư Chi đoàn TNCS HCM
Bà Đào Thị Hằng - Tổ trưởng Tổ Văn phòng.
Bà Kiều Thị Hằng - Thư ký Hội đồng.
Kính trình Phòng GD&ĐT Thanh Oai!

Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

- Phòng GD&ĐT.
- Lưu VP/VT.


 
Gửi ý kiến