Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hợp đồng chính thức cho đ/c Giang (NVND)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 17h:15' 15-11-2017
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/MNMH-HĐLĐ

 Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 01 năm 2017


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001
Chúng tôi, một bên là: NHỮ THỊ THỦY
Chức vụ: Hiệu trưởng;
Đại diện cho trường Mầm non Mỹ Hưng Huyện Thanh Oai.
Và một bên là bà: NGUYỄN THỊ GIANG ;
Sinh ngày : 26/7/1984;
Trình độ chuyên môn: Trung cấp ;
Chuyên ngành: Nấu ăn
Hộ khẩu trường trú tại: Thôn Phượng Mỹ, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.
Số CMTND: 0011.8401.7463, cấp ngày 21 tháng 09 năm 2016, tại Công an TP Hà Nội.
Thoả thuận ký hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Bà: NGUYỄN THỊ GIANG
Làm việc theo loại hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.
- Tại địa điểm: Trường Mầm non Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội.
- Chức danh chuyên môn: Nhân viên kỹ thuật.
- Công việc phải làm: Nấu ăn và chuyên chở thức ăn chín đến các khu cho các cháu trên địa bàn xã của trường mầm non Mỹ Hưng.
Điều 2. Chế độ làm việc:
- Thời giờ làm việc: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Tài liệu liên quan đến chuyên môn theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi của người lao động
Bà: NGUYẾN THỊ GIANG được hưởng như sau:
1. Nghĩa vụ: Trong công việc chịu sự điều hành trực tiếp của bà Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Hưng. Hoàn thành tốt những công việc đã cam kết trong Hợp đồng lao động. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động và các quy định trong thoả ước lao động tập thể.
2. Quyền hạn: Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật hiện hành.
3. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc: Tự lo liệu
- Tiền lương hoặc tiền công: Thực hiện theo quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 07 tháng 08 năm 2015 của UBND Huyện Thanh Oai về việc xếp lương đối với lao động hợp đồng đang làm Nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non Công lập trên địa bàn Huyện Thanh Oai.
- Chế độ nâng lương: Thực hiện theo quy định hiện hành.
- Phụ cấp: Không.
- Được trang bị bảo hộ lao động: Không.
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương hoặc tiền công (nghỉ phép, nghỉ lễ, việc riêng): Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế: Theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Được hưởng các phúc lợi: Theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Được các khoản thưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp luật lao động.
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.
1. Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong Hợp đồng.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).
- Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật lao động.
Điều 5. Điều khoản thi hành.
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể. Trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.
Hợp đồng được làm tại Trường Mầm non Mỹ Hưng,
 
Gửi ý kiến