Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Mỹ Hưng

DANH SÁCH CB, GV, NV

 

STT

Họ và tên

ngày sinh

ĐH

TC

Chức vụ

Số diện thoại

STT

I. Cán bộ quản lý:

 

 

 

 

 

 

1

Nhữ Thị Thủy

17/1/1971

X

 

 

HT

984330871

2

Ngô Thị Tân

2/7/1961

X

 

 

PHT

979325634

3

Nguyễn Thị Mai

2/3/1982

X

 

 

PHT

987746384

STT

II. Giáo viên biên chế:

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Thùy Hương

2/5/1985

X

 

 

GV

963812699

2

Lê Thị Thúy Bình

12/2/1973

X

 

 

GV

1666925306

3

Phạm Thị Duyên

23/7/1987

X

 

 

GV

975815359

4

Kiều Thị Hằng

2/2/1982

X

 

 

GV

1682464416

5

Phạm Thị Hương

9/3/1980

X

 

 

GV

975216298

6

Lê Thị Mai Hương

28/3/1980

X

 

 

GV

986370956

7

Nguyễn Thị Tố Hương

4/7/1972

X

 

 

GV

963369509

8

Nguyễn Thị Hường

3/10/1973

X

 

 

GV

1666561192

9

Ngô Thị Nga

6/6/1985

X

 

 

GV

986943893

10

Hoàng Thị Thi

24/10/1985

X

 

 

GV

978294372

11

Nguyễn Thị Thuý

27/12/1985

X

 

 

GV

987628180

12

Nguyễn Thị Thuý

11/11/1981

X

 

 

GV

967379769

13

Lê Thị Tuyết

28/3/1980

X

 

 

GV

982555003

14

Nguyễn Thị Thu Hồng

14/1/1968

 

 

X

GV

1266126288

15

Nguyễn Thị Tuân

6/5/1967

 

 

X

GV

 

16

Nguyễn Thị Hằng

27/3/1988

 

X

 

GV

976109609

17

Phạm Thị Như Ngọc

17/11/1990

 

 

X

GV

965873338

18

Nguyễn Thị Uyên

24/2/1983

 

X

 

GV

1672861195

19

Nguyễn Thị Sáng

22/2/1991

 

 

X

GV

976658324

20

Trịnh Thị Thu Hương

12/8/1981

 

X

 

GV

987631843

21

Tạ Thị Thanh Dung

21/5/1994

 

 

X

GV

1697401853

22

Lưu Thị Hương

20/10/1980

 

 

X

GV

1645896179

23

Đào Thị Trang

1990

 

 

 

GV

976103705

STT

III. Giáo viên hợp đồng:

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Nhung

21/3/1983

 

 

X

GV

1676460451

2

Trịnh Thị Hương Giang

16/3/1987

 

 

X

GV

1693981641

3

Đào Thị Dịu Thủy

26/12/1984

 

 

X

GV

 

4

Nhữ Thị Thương

8/11/1986

 

 

X

GV

983567736

5

Tạ Thị Thúy

27/7/1986

 

 

X

GV

978203867

6

Nguyễn T. Bích Hằng

2/4/1970

 

 

X

GV

969764995

7

Nguyễn Thị Hảo

27/7/1990

 

 

X

GV

977505606

8

Nguyễn Thị Bình

12/7/1961

 

 

X

GV

1653917485

9

Nguyễn Thị Trang

7/10/1990

 

 

X

GV

979862388

STT

IV. Nhân viên biên chế:

 

 

 

 

 

 

1

Đào Thị Hằng

19/7/1987

 

X

 

KT

1699173486

2

Lê Thị Giang

30/9/1989

X

 

 

YT

946560805

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

1/3/1987

 

 

X

VT

902642889

STT

V. Nhân viên hợp đồng 68:

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Việt

5/6/1982

X

 

 

NV

974179628

2

Hoàng Văn Tiến

10/7/1969

 

 

 

NV

963437230

3

Nguyễn Trung Tín

4/8/1992

 

 

 

NV

988582173

4

Nguyễn Thị Chịnh

20/8/1961

 

 

X

NV

1656571337

5

Ngyễn Thị Thủy

22/10/1973

 

 

X

NV

1658096009

6

Lê Thị Tằm

16/3/1960

 

 

X

NV

1656094636

7

Nguyễn Thị Thơm

6/10/1974

 

 

X

NV

1239429077

8

Nguyễn Thị Liêm

15/1/1976

 

 

X

NV

975693870

9

Tạ Minh Nguyệt

21/9/1983

 

 

X

NV

982039273

10

Nguyễn Thị Hường

7/1/1989

 

 

X

NV

976669048

11

Lê Thị Quỳnh

28/8/1978

 

 

X

NV

904701590

 


Nhắn tin cho tác giả
Nhữ Thị Thủy @ 09:42 22/01/2015
Số lượt xem: 1120
Số lượt thích: 3 người (Đặng Thị Ngọc Loan, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Chung)
 
Gửi ý kiến