Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Cơ cấu tổ chức > Chi bộ Đảng >

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

 

stt

Họ tên

NS

Chức vụ

Trình độ

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức

SĐT

 
 

1

Nhữ Thị Thủy

1971

Hiệu trưởng

Đại học

29/11/2000

29/11/2001

01647934134

 

2

Ngô Thị Tân

1961

Phó HT

Đại học

25/11/1998

25/11/1999

0979325634

 

3

Nguyễn Thị Mai

1982

Phó HT

Đại học

02/12/2001

02/12/2002

0987746384

 

4

Hoàng Thùy Hương

1985

GV

Đại học

30/4/2011

30/4/2012

0975595158

 

5

Kiều Thị Hằng

1982

GV

Đại học

22/12/2010

22/12/2011

01682464416

 

6

Phạm Thị Hương

1980

GV

Đại học

5/4/2002

5/4/2003

0975216298

 

7

Lê Thị Mai Hương

1980

GV

Đại học

28/11/2011

28/11/2012

0986370956

 

8

Ngô Thị Nga

1985

GV

Đại học

20/10/2008

20/10/2009

0986943893

 

9

Hoàng Thị Thi

1985

GV

Đại học

30/8/2011

30/8/2012

0978294372

 

10

Nguyễn Thị Thuý

1985

GV

Đại học

8/5/2012

8/5/2013

01658101427

 

11

Nguyễn Thị Thuý

1981

GV

Đại học

14/3/2005

14/3/2006

0987628180

 

12

Lê Thị Tuyết

1980

GV

Đại học

15/12/2009

15/12/2010

0984560903

 

13

Nguyễn Thị Thu Hồng

1968

GV

TC

10/4/2009

10/4/2010

01266126288

 

14

Nguyễn Thị Trang

1990

GV

TC

28/10/2010

28/10/2011

0979862338

 

15

Đào Thị Dịu Thủy

1984

GV

TC

13/11/2011

13/11/2012

0942413210

 

16

Nhữ Thị Thương

1986

GV

TC

25/11/2014

 

0983567736

 

17

Nguyễn Thị Bình

1961

GV

TC

30/11/1987

30/11/1988

01653917485

 

18

Nguyễn Thị Thủy

1973

Cô nuôi

TC

9/9/1994

9/9/1995

01658096009

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

 

stt

Họ tên

NS

Chức vụ

Trình độ

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức

SĐT

 
 

1

Nhữ Thị Thủy

1971

Hiệu trưởng

Đại học

29/11/2000

29/11/2001

01647934134

 

2

Ngô Thị Tân

1961

Phó HT

Đại học

25/11/1998

25/11/1999

0979325634

 

3

Nguyễn Thị Mai

1982

Phó HT

Đại học

02/12/2001

02/12/2002

0987746384

 

4

Hoàng Thùy Hương

1985

GV

Đại học

30/4/2011

30/4/2012

0975595158

 

5

Kiều Thị Hằng

1982

GV

Đại học

22/12/2010

22/12/2011

01682464416

 

6

Phạm Thị Hương

1980

GV

Đại học

5/4/2002

5/4/2003

0975216298

 

7

Lê Thị Mai Hương

1980

GV

Đại học

28/11/2011

28/11/2012

0986370956

 

8

Ngô Thị Nga

1985

GV

Đại học

20/10/2008

20/10/2009

0986943893

 

9

Hoàng Thị Thi

1985

GV

Đại học

30/8/2011

30/8/2012

0978294372

 

10

Nguyễn Thị Thuý

1985

GV

Đại học

8/5/2012

8/5/2013

01658101427

 

11

Nguyễn Thị Thuý

1981

GV

Đại học

14/3/2005

14/3/2006

0987628180

 

12

Lê Thị Tuyết

1980

GV

Đại học

15/12/2009

15/12/2010

0984560903

 

13

Nguyễn Thị Thu Hồng

1968

GV

TC

10/4/2009

10/4/2010

01266126288

 

14

Nguyễn Thị Trang

1990

GV

TC

28/10/2010

28/10/2011

0979862338

 

15

Đào Thị Dịu Thủy

1984

GV

TC

13/11/2011

13/11/2012

0942413210

 

16

Nhữ Thị Thương

1986

GV

TC

25/11/2014

 

0983567736

 

17

Nguyễn Thị Bình

1961

GV

TC

30/11/1987

30/11/1988

01653917485

 

18

Nguyễn Thị Thủy

1973

Cô nuôi

TC

9/9/1994

9/9/1995

01658096009

 

Nhắn tin cho tác giả
Nhữ Thị Thủy @ 09:21 22/01/2015
Số lượt xem: 967
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến