Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG Số: 29/TB-MNMH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 23 tháng 06 năm 2014 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014 – 2015 Căn cứ kế hoạch 282/GD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh trẻ vào các trường mầm non năm học 2014 – 2015. Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số...