Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Mỹ Hưng

DANH SÁCH CB, GV, NV STT Họ và tên ngày sinh ĐH CĐ TC Chức vụ Số diện thoại STT I. Cán bộ quản lý: 1 Nhữ Thị Thủy 17/1/1971 X HT 984330871 2 Ngô Thị Tân 2/7/1961 X PHT 979325634 3 Nguyễn Thị Mai ...

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TT Họ và tên Nữ Ngày tháng năm sinh Chức danh hiện tại Di động Ngày tháng năm I. Cán bộ quản lý: 1 Nhữ Thị Thủy x 17 01 1971 Hiệu trưởng 01647934134 2 Ngô Thị Tân x 02 7 1961 Phó HT ...