Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bản đăng ký phấn đấu "Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 09h:33' 02-12-2018
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH OAI
CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NON
Số: 05-ĐK/BCUMN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 27 tháng 11 năm 2018


BẢN ĐĂNG KÝ
TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐẠT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2019
Kính gửi: Ban thường vụ Huyện ủy Huyện Thanh Oai
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 13/11/2018 của Huyện ủy Huyện Thanh Oai về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hang năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”; Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 15/11/2018 của Đảng ủy xã Mỹ Hưng về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hang năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”năm 2018;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và sự phấn đấu của đội ngũ Đảng viên trong Chi bộ. Ban Chi ủy Chi bộ trường mầm non Mỹ Hưng đã tổ chức họp ngày 23/11/2018, thống nhất quyết định và được thông qua tại hội nghị họp Chi bộ ngày 27/11/2018, nhất trí đăng ký “Chi bộ trường mầm non” phấn đấu xây dựng Tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm 2019./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để b/c);
- Ban Tổ chức Huyện ủy (để b/c);
- Lưu VP./.
T/M BAN CHI ỦY CHI BỘ
Bí thư
Nhữ Thị Thủy


No_avatarf

Cảm ơn bạn rất rất về tất cả các tài liệu đã giúp mình hoàn thiện hợn trong công tác quản lý.

 
Gửi ý kiến