Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bản kê khai tài sản của cá nhân năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 14h:11' 04-12-2018
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC II
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
NĂM: 2018
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên: NHỮ THỊ THỦY - Năm sinh: 1971.
- Chức vụ/chức danh công tác: Hiệu trưởng.
- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường Mầm non Mỹ Hưng.
- Hộ khẩu thường trú: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên: TẠ HỒNG LANH - Năm sinh: 1960.
- Chức vụ/chức danh công tác: Làm nghề tự do.
- Cơ quan/đơn vị công tác: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
- Hộ khẩu thường trú: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:
- Họ và tên:………………………………………………………………
- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………
- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………
- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………
b) Con thứ hai (trở lên): Kê khai như con thứ nhất.
- Họ và tên:………………………………………………………………
- Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………
- Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………
- Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Nhà ở, công trình xây dựng:
a) Nhà ở:
- Nhà thứ nhất: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
+ Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ - Cấp công trình: Cấp IV.
+ Diện tích xây dựng: 160m2.
+ Giá trị: Không xác định (Nhà của bố mẹ).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Chưa có.
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………………….……
- Nhà thứ hai (trở lên): Không có
+ Loại nhà:……………………Cấp công trình………………...…………
+ Diện tích xây dựng: ………………………….………………...…….....
+ Giá trị: ………………………………………………….………………
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: ………………………….……………
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………………….……
b) Công trình xây dựng khác:
- Công trình thứ nhất: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
+ Loại công trình: Công trình phụ - Cấp công trình: Cấp IV.
+ Diện tích: 25m2.
+ Giá trị: Không xác định (Nhà của bố mẹ).
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Chưa có.
+ Thông tin khác (nếu có): ……………………………….………………
- Công trình thứ hai (Trở lên): Không có
2. Quyền sử dụng đất:
a) Đất ở:
- Mảnh thứ nhất: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
+ Địa chỉ: Đại Định - Tam Hưng - Thanh Oai - Hà Nội.
+ Diện tích: 252m2.
+ Giá trị: Không xác định (Nhà của bố mẹ).
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Chưa có.
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..……..
- Mảnh thứ 2 (Mô tả như mảnh thứ nhất):
+ Địa chỉ: Thôn Phượng Mỹ, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
+ Diện tích: 157 m2
+ Giá trị: 1.099.000.000 đồng
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Số CS-TO 04168
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..……..
b) Các loại đất khác:
- Mảnh thứ nhất: Không có.
+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………
+ Diện tích: ………………….………………………………………………
+ Giá trị: ……………………………...……………………………….…..…
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….………
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...……………..…
- Mảnh thứ hai (Mô tả như mảnh thứ nhất): Không có
+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………
+ Diện tích: ………………….………………………………………………
+ Giá trị: ……………………………...……………………………….…..…
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….………
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...……………..…
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên: Không
4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải
 
Gửi ý kiến