Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bảng mã các minh chứng của các 5 tiêu chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:53' 06-05-2015
Dung lượng: 209.0 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
DANH MỤC MÃ THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG

TT
Mã thông tin,
minh chứng
Tên thông tin, minh chứng
Số, ngày / tháng
ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát)
Nơi ban hành hoặc người thực hiện
Ghi chú

1
H1.1.01.01
QĐ bổ nhiệm lại Hiệu trưởng
Số 208/QĐ-UBND ngày 26/05/2009
UBND Huyện Thanh Oai


2
H1.1.01.02
QĐ bổ nhiệm lại Hiệu phó
Số 207/QĐ-UBND ngày 26/05/2009
UBND Huyện Thanh Oai


3
H1.1.01.03
QĐ bổ nhiệm lại Hiệu phó
Số 209/QĐ-UBND ngày 26/05/2009
UBND Huyện Thanh Oai


4
H1.1.01.04
QĐ bổ nhiệm Hiệu phó
Số 188/QĐ-UBND ngày 03/03/2010
UBND Huyện Thanh Oai


5
H1.1.01.05
QĐ thành lập hội đồng trường
Số 1050/QĐ-UBND 03/03/2010
UBND Huyện Thanh Oai


6
H1.1.01.06
QĐ thành lập hội đồng thi đua khen thưởng.
Số 13/QĐ-MNMH 24/03/2012
Trường MN Mỹ Hưng


7
H1.1.01.07
QĐ thành lập hội đồng chấm SKKN
Số 21/QĐ-MNMH 21/04/2012
Trường MN Mỹ Hưng


8
H1.1.01.08
QĐ thành lập hội đồng chấm thi GV và NV nuôi dưỡng giỏi.

Trường MN Mỹ Hưng


9
H1.1.01.09
QĐ thành lập tổ chuyên môn

Trường MN Mỹ Hưng


10
H1.1.01.10
QĐ thành lập tổ văn phòng

Trường MN Mỹ Hưng


11
H1.1.01.11
QĐ công nhận ban Chi ủy trường MN
Số 12/QĐ-ĐU 22/10/2010
Đảng ủy xã Mỹ Hưng


12
H1.1.01.12
QĐ thành lập Công đoàn cơ sở

Liên đoàn LĐ Huyện Thanh Oai


13
H1.1.01.13
QĐ thành lập chi đoàn thanh niên trường MN Mỹ Hương

Thường vụ Đoàn xã Mỹ Hưng


14
H1.1.02.01
QĐ thành lập trường
Số 156/TCCB 26/07/1994
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà tây


15
H1.1.02.02
QĐ chuyển đổi từ trường MN dân lâp sang trường MN bán công
Số 99/QĐ-UB 08/03/2004
UBND Huyện Thanh Oai


16
H1.1.02.03
QĐ chuyển đổi từ trường MN bán công sang loại hình công lập tự chủ
Số 394/QĐ-UBND 06/07/2009
UBND Huyện Thanh Oai


17
H1.1.02.04
Sơ đồ tổng thể của nhà trường
2009
Trường MN Mỹ Hưng


18
H1.1.02.05
Biên bản bàn giao tài sản và cơ sở vật chất
2009
Trường MN Mỹ Hưng và PGD-ĐT Thanh Oai


19
H1.1.02.06
Văn bản của Hiệu trưởng phân công Phó Hiệu trưởng, trưởng khu và các tổ trưởng
2011
Trường MN Mỹ Hưng


20
H1.1.02.07
Hồ sơ quản lý trẻ em trường MN Mỹ Hưng
2011
 Trường MN Mỹ Hưng


21
H1.1.02.08
Danh sách trẻ của 14 nhóm lớp
2011
Trường MN Mỹ Hưng


22
H1.1.02.09
Hồ sơ quản lý công tác bán trú
2011
Trường MN Mỹ Hưng


23
H1.1.02.10
Hồ sơ quản lý trẻ học 2 buổi/ngày
2011
Trường MN Mỹ Hưng


24
H1.1.03.01
Báo cáo tổng kết năm học
Số 35/BC-MNMH 11/05/2012
Trường MN Mỹ Hưng


25
H1.1.03.02
Giấy khen của Tổ Mẫu giáo

UBND HUyện Thanh Oai


26
H1.1.03.03
Giấy khen của tổ nhà trẻ

UBND Huyện Thanh Oai


27
H1.1.03.04
Giấy khen của tổ nuôi dưỡng

UBND Huyện Thanh Oai


28
H1.1.03.05
Sổ theo dõi công văn đi và công văn đến

Trường MNMH


29
H1.1.03.06
Kế hoach tổ chức công tác thi đua khen thưởng

 
Gửi ý kiến