Chào mừng quý vị đến với website của trường Mầm non Mỹ Hưng

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bảng tổng hợp đánh giá Đảng viên cuối năm 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 20h:17' 04-12-2018
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 05-KHKĐ.ĐG 2018
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: ………………………………………………………………….
(Ghi chủ thể là Chi ủy hoặc lãnh đạo Chi hội, đoàn thể mà Đảng viên là thành viên lãnh đạo)

TT


Họ và tên
Đảng viênChức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể
Xếp loại 1 trong 4 mức (Xuất sắc, tốt, trung bình, kém)
Về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm
Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (Nếu có)

Đề nghị xếp loại chất lượng

1
Nhữ Thị Thủy
Bí thư Hiệu trưởng

Xuất sắc

Xuất sắc

Tốt

Tốt

Không

Xuất sắc

2
Nguyễn Thị Mai
P.Bí thư PHT
CTCĐ

Xuất sắc

Xuất sắc

Tốt

Tốt

Không

Xuất sắc

3
Đào Thị Thúy
Chi ủy viên PHT
Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Xuất sắc

4
Phạm Thị Hương
TT khu T.Tâm-GV chuyên môn

Xuất sắc

Xuất sắc

Tốt

Tốt

Không


Tốt

5
Hoàng Thị Thị
BCH Công đoàn
Xuất sắc
Xuất sắc

Tốt

Tốt
Không
Xuất sắc

6
Nguyễn Thị Thúy
Chi hội trưởng hội phụ nữ

Xuất sắc

Xuất sắc

Tốt

Tốt

Không

Tốt

7
Ngô Thị Nga

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

8
Kiều Thị Hằng

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

9
Phạm Thị Duyên

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

10
Hoàng Thùy Hương

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

11
Nguyễn Thị Trang
Phó B thư Chi Đoàn
Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

12
Lê Thị Thanh Yên
Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

13
Nhữ Thị Thương

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

14
Lê Thị Tuyết

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

15
Nguyễn T Thu Hồng

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

16
Lê Thị Mai Hương

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

17
Nguyễn Thị Hảo

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

18
Nguyễn Thị Hường

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

19
Nguyễn Thị Thủy
Tổ phó tổ nuôi dưỡng
Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt

20
Trịnh T Thu Hương

Xuất sắc
Xuất sắc
Tốt
Tốt
Không
Tốt


Ghi chú: - Chi ủy phải tham gia đánh giá, xếp loại đối với tất cả Đảng viên.
- Lãnh đạo các Chi hội, đoàn thể chỉ đánh giá, xếp loại đối với Đảng viên là thành viên lãnh đạo của đoàn thể mình.

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Mai
T/M CHI BỘ
Bí thư
Nhữ Thị Thủy

Mẫu 06-KHKĐ.ĐG 2018

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNG
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 11 năm 2018


TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT MỨC CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC CHỦ THỂ
T
THọ và tên Đảng viên
Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể
Đảng viên tự đánh giá, xếp loại
Đánh giá, xếp loại công chức viên chức (Nếu là CC,VC)
Chi ủy nơi Đảng viên sinh hoạt, đánh giá, xếp loại
Tập thể lãnh đạo đoàn thể mà Đảng viên là thành viên lãnh đạo
Chi bộ đánh giá, xếp loại (Ghi số phiếu cho từng loại)

 
Gửi ý kiến